Pressiteade

Ülestõusmispüha ja jõulupühade pühapäevased koosolekud piirduvad sakramendikoosolekuga

Kõigil eelseisvatel ülestõusmispühadel ja jõuluaegsel pühapäeval osalevad Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed ühel kirikuteenistusel.

Kirikuliikmete tavaline hingamispäeva jumalateenistus hõlmab ühetunnist sakramendikoosolekut ja sellele järgnevat teist tundi kas Pühapäevakoolis või klassides, mis on jagatud erinevate kvoorumite ja vanuserühmade kaupa.

26. jaanuari kirjas, mis oli adresseeritud üldjuhtidele ja kohalikele juhtidele, teatas Esimene Presidentkond: „Igal aastal peaksid jumalateenistused ja koosolekud ülestõusmispühal ja pühapäeval enne või pärast jõulupüha piirduma sakramendikoosolekuga. Kui jõulud ei ole pühapäeval, otsustavad vaia- ja ringkonnajuhatused, kas pidada see sakramendikoosolek enne või pärast jõule.”

Kirjas öeldakse ka, et vaia- ja ringkonnajuhatajad võivad pidada nõu piiskoppide ja koguduste juhatajatega, et kohandada nende pühade jaoks kokkutulekuaegu nii, et need vastaksid kõige paremini Kiriku kohalike liikmete vajadustele.

Kirjale kirjutasid alla Kiriku president Russell M. Nelson, president Dallin H. Oaks, esimene nõuandja, ja president Henry B. Eyring, teine nõuandja.

Kõik Jeesuse Kristuse Kiriku pühapäevased jumalateenistused on avalikkusele avatud ja kõik on oodatud.

Leidke lähim kohtumispaik

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.