Pressiteade

Ülemaailmne noorte aruteluüritus „Ma olen Jeesuse Kristuse jünger"

2024. aasta noorteteema „Ma olen Jeesuse Kristuse jünger” (vt 3Ne 5:13) on pühapäeval, 28. jaanuaril 2024 toimuva ülemaailmse noorteürituse jüngriks olemise teemalise arutelu keskmes.

Noori julgustatakse kogunema oma noorterühmaga, et osaleda selles ülemaailmses arutelus, mida aitab läbi viia eelsalvestatud video, milles kõneleb vanem Gary E. Stevenson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.

Eelsalvestatud video on nüüd saadaval inglise, prantsuse, saksa, itaalia, portugali ja hispaania keeles. Järgmistel nädalatel ilmub see veel teistes keeltes. See avaldatakse Kiriku veebilehe ChurchofJesusChrist.org ülekannete lehel ja Evangeeliumi Raamatukogus, et noorterühmad saaksid seda vaadata alates 28. jaanuarist.

Kohaliku sündmuse soovituslik kava

Järgnevalt on toodud selle koosoleku soovituslik kava.

  • Noored laulavad alguslaulu ja teevad palve
  • Kohtumist viivad läbi noored
  • Vaadake eelsalvestatud videot (videoosa pikkus on 45 minutit)
  • Peatage video aeg-ajalt, kui videos seda palutakse, et arutada rühmana videos esitatud mõtisklusküsimusi.
  • Lõpupalve
  • Üritusejärgne koosviibimine vastavalt soovile

Noorteteema muusika ja muud materjalid

2024. aasta noortealbumi ja tunnuslaulu, noorteteema kunstiteosed, tegevusideed ja muu teabe leiate veebilehelt youth.ChurchofJesusChrist.org.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.