Templi pilt mehe ja naisega ust avamas.jpg
Uudislugu

Templid jätkavad tegevust pandeemia ajal

Ohutusmeetmed ja piiratud mahutavus aitavad hoida templitalitused kättesaadavana koroonaviiruse omikroni variandi levides

Templiosakond on teinud järgmise avalduse:

Pärast põgusat sulgemist COVID-19 pandeemia puhkemisel taasalustasid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku templid tegevust 2020. aasta mais. Sellest ajast alates on templites jätkatud talituste läbiviimist vastavalt kohalikele oludele ning valitsuse tervise- ja ohutusjuhistele. Jätkame templite ohutut ja ettevaatlikku kasutamist ning jälgime viiruse omikrontüve mõjusid. Tervise- ja ohutusmeetmeid võib vastavalt kohalikele tingimustele jätkuvalt kohandada.

Oleme tänulikud selle õnnistuse eest, et templid kogu maailmas jätkavad tegutsemist pandeemia ajal. Kuna templid ei saa veel täismahus töötada ja et võimaldada talituste alades füüsilise distantsi hoidmist, on talituste läbiviimise ajad väga piiratud. Palume kannatlikkust ja mõistmist kõigilt, keda see mõjutab. Palume templikülastajatel järgida kõiki tervise- ja ohutusmeetmeid ning mitte minna templisse, kui neil on COVID-19 sümptomid või kui nad on hiljuti viirusega kokku puutunud.

Templis käimiseks seni, kuni kohtade arv on piiratud, julgustame Kiriku liikmeid varakult aega reserveerima, kaaluma igas templitalituses osalemist ja vajadusel tühistama oma aja niipea kui võimalik, et teised saaksid osaleda.

Kiriku juhid ja töötajad töötavad selle nimel, et suurendada mahutavust, et rohkem külalisi saaks templisse minna niipea, kui seda on võimalik ohutult teha. Samuti täiustame saadud tagasiside põhjal templiaegade reserveerimise süsteemi. Kõikides templiga seotud otsustes juhindutakse kirikuliikmete heaolust ja soovist olla head kodanikud. Soovime, et kõik saaksid nautida Issanda kojas teenimise ja Jumala kummardamise õnnistusi.

Templid ei ole Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku tavapärased pühapäevaste koosolekute pidamise kohad. Need erinevad tuhandetest harilikest kogudusehoonetest, mida kõikjal maailmas pühapäevaste teenistuste läbiviimiseks kasutatakse.

Kogudusehoones võib teenistusest osa võtta igaüks usulisest kuuluvusest hoolimata. Aga kuna tempel on püha Issanda koda, võivad sinna siseneda ainult väärilised Kiriku liikmed. Liikmel tuleb templisse minekuks pidada kinni peamistest usulistest põhimõtetest ning kinnitada seda iga kahe aasta tagant oma kohalikele juhtidele.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.