Pressiteade

Teatati Inglismaa Birminghami templi asukoht

2022. aastal välja kuulutatud Issanda koda aitab kohalikel pühadel suurendada nende vaimset hoogu

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond avaldas Inglismaa Birminghami templi asukoha. Tempel ehitatakse 1 hektari suurusele alale, mis asub aadressil 185-187 Penns Lane, Sutton, Coldfield, Birmingham, Inglismaa.

<p>Inglismaa Birminghami templi asukoht.</p>
Inglismaa Birminghami templi asukoht.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Plaanid nõuavad umbes 1000 ruutmeetri suurust ühekorruselist templit koos külalistemajaga. Kiriku president Russell M. Nelson kuulutas templi välja Kiriku konverentsil 2022. aasta aprillis. „Positiivne vaimne hoog suureneb, kui me templis kummardame ja kasvame oma arusaamises, kui suurejoonelised ja sügavad on õnnistused, mida me seal saame” ütles prohvet. „Ma palun teid, et te ei järgiks maiseid asju, vaid keskenduksite templi igavestele õnnistustele. Teie seal veedetud aeg toob õnnistusi igaveseks,” ütles ta, teatades 17 uuest templist, sealhulgas Birminghami templist Inglismaal.

Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi kuulutamine sai alguse 1837. aastal Suurbritannias, kui misjonärid, sealhulgas kaks Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liiget, hakkasid õpetama Prestonis. Üheksateistkümnendal sajandil emigreerus Suurbritanniast üle 52 000 usku pöördunu, et ühineda Ameerika Ühendriikides asuva Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku põhirühmaga. 1870. aastaks moodustasid Briti immigrandid peaaegu poole Utah' osariigi elanikkonnast.

Ühendkuningriigi kolme templi seas on ajalooline Londoni tempel (pühitsetud 1958. aastal), Prestoni tempel (pühitsetud 1998. aastal) ja Birminghami tempel (väljakuulutatud 2022. aastal). Birminghami templist saab kolmas tegutsev tempel Ühendkuningriigis, mis on koduks ligi 187 000 liikmele enam kui 315 koguduses.

Templi üksikasjalikud plaanid on alles väljatöötamisel. Täiendav teave, nagu väliskujundus ja nurgakivi tseremoonia kuupäevad, avalikustatakse hiljem. Projektijuhid jätkavad ehitustegevuse ettevalmistamiseks koostööd kohalike ametnikega templi esialgsete plaanide kallal.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed peavad templeid Issanda kojaks ja kõige pühamateks jumalakummardamise kohtadeks maa peal. Templid erinevad Kiriku kogudusehoonetest või kabelitest. Kõik on oodatud osalema kogudusehoonetes toimuvatel pühapäevastel jumalateenistustel ja muudel argipäevastel üritustel. Templite esmane eesmärk on anda ustavatele Kiriku liikmetele võimalus osaleda pühadel tseremooniatel, nagu abielud, mis ühendavad perekondi igaveseks.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.