Teema

Seitsekümmend

Üks Melkisedeki preesterluse, suurema preesterluse pühitsetud ametitest. Seitsmekümnetel on kogu vägi, mis on vanematel, ning samuti eriline kutse ja pühitsus kuulutada evangeeliumi ja teenida Kristuse erilise tunnistajana maailmale. Seitsmekümneid, kelle ametit mainitakse Uues Testamendis, tuntakse samuti kui ringiliikuvaid teenijaid.

Vt ka Seitsmekümne kvoorumi juhatus

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.