Pressiteade

Russell M. Nelson nimetati Kiriku 17ndaks Presidendiks.

Uus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president on Russell M. Nelson. Sellest anti teada täna (16. jaanuaril 2018) Salt Lake Citys Utah’s. President Nelson (93 a.) võttis ameti üle president Thomas S. Monsonilt, kes suri 2. jaanuaril 2018. Kiriku presidendina on Russell M. Nelson ülemaailmse usuorganisatsiooni juht, millel on üle 16 miljoni liikme.

Ta on kutsunud esimeseks nõuandjaks Dallin H. Oaks'i (85 a.) ja teiseks nõuandjaks Henry B. Eyring'u (84 a.), kes teenivad koos temaga Esimeses Presidentkonnas, Kiriku kõrgeimas juhtkonnas.

 

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.