Pressiteade

Religioonide ümarlaud

7.aprillil toimus Tartu Ülikoolis religioonide ümarlaud, kus olid esindatud mitmed erinevad usundid, nende hulgas ka Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. Toimunut kirjeldab Eesti ringkonna juhataja Tarmo Lepp.

7.aprillil toimus Tartu Ülikoolis religioonide ümarlaud, kus olid esindatud Baptistid, Seitsmenda Päeva Adventistid, Rahvusvahelise Krišna Teadvuse Ühingu Tallinna Tempel, Tallinna Juudi Sünagoog, Eesti Islami Keskus, Metodistid, Anglikaani Kirik ja muidugi ka Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. Ma tänan Tartu Ülikooli lahke vastuvõtu eest ning õde Jacqueline Baumerit selle ürituse korraldamise eest ning suurepärase töö eest, mis ta on kirikute vaheliste heade suhete edendamisel teinud.

Üritus algas Ülikooli peahoones, kus Usuteaduskonna ruumides toimus ühine lõunasöök, mille olid ettevalmistanud Krišna mungad. Toit oli valmistatud vastavalt nende traditsioonidele ning kommetele. Söök oli maitsev ja selles oli tunda ka selle valmistajate positiivsust ning rõõmsameelsust, mis paistab silma igas nende tegevuses. Lõunalauas toimus ka meeldiv jutuajamine, mille jooksul oli meil võimalus paremini tuttavaks saada ja üksteise usku tundma õppida. See oli tõesti väga tore seltskond. Võiks ju arvata, et kohal olnud inimeste vahel võiks olla väga palju vastuolusid ja eriarvamusi. Me võime ju pidevalt saada osa uudistest, mis käsitlevad konflikte juutide, moslemite ja kristlaste vahel. Kuid need uudised ei kajasta erinevate uskude tõelist olemust, vaid äärmuslike jõudude ning oma religiooni vääriti tõlgendavate inimeste tegevusi.

Lõunasöögile järgnes vestlusring auditooriumis, kuhu oli kogunenud umbes 50 pealtvaatajat. Kuna tegemist oli avaliku üritusega, siis olid kuulajateks nii tudengid kui ka inimesed väljastpoolt ülikooli. Vestlusringi juhtis ja küsimusi esitas Tartu Ülikooli religioonipedagoogika dotsent Olga Schihalejev. Arutleti sellistel teemadel nagu „Kuidas mõistetakse Jumalat meie usus?“, „Miks halvad asjad juhtuvad heade inimestega?“, „Mis meeldib teile mõnes teises religioonis, mis on teie religioonist erinev?“ või siis „Kuidas sa reageeriksid, kui sinu laps tahab abielluda teist usku inimesega?“ jne. Hiljem said ka pealtvaatajad küsimusi esitada. Peale üritust avaldasid soovi meie Tallinna kogudust külastada nii inimesed teisest kirikust kui ka Tartu Ülikooli õppejõud koos tudengitega. Oli meeldiv näha inimeste siirast huvi selle vastu mida me teeme ja millesse usume.

Olen viimasel ajal sagedasti mõelnud sellele, et tihti inimesed keskenduvad liialt oma mõtetes erinevustele, mis on erinevate kirikute ja uskude vahel. Kirikud ongi erinevad ja nende õpetuslikud alused on ka erinevad. Kuid need erinevused ei tohiks meid pimestada ehk teiste sõnadega, me ei tohiks teisi nende usu pärast vältida. Mida rohkem me teisi tundma õpime, seda rohkem me märkame, kui palju on meil ühist. Mulle meeldis islami venna Aivari näide küünlast. Kui me istuksime ümber laua ja laua keskel põleks küünal ning me peaksime kirjeldama seda küünalt, siis me kõik teeksime seda natuke erinevalt. Kes keskendub küünla leegi võbelemisele, kes tunneb aroomi või näeb küünla värvi. Aga küünal on üks. Nii ka Jumal on üks. Aga erinevad religioonid vaatavad teda omast vaatenurgast.

Ma loodan, et selline sõbralik läbisaamine ning kooskäimine erinevate kirikute ja usuliste kogukondade vahel kasvab veelgi ja meiega liituvad ka need, kes seni pole seda veel teinud. On palju asju mida me saame koos ära teha ja hoolimata sellest, et meie õpetused erinevad, usun ma, et kõik koos suudame me muuta Eesti, aga ka maailma, paremaks paigaks.  

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.