Uudislugu

Raamatu „Saints” teine köide nüüd saadaval

Esimest köidet on müüdud üle miljoni eksemplari.

Raamatu teist köidet „Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days” saab nüüd osta Kiriku veebipoest ja raamatupoodidest. Raamatu digitaalne versioon on tasuta saadaval evangeeliumi raamatukogu rakenduses Kiriku ajaloo osas.

Lugejaid liigutab raamatus kindlasti loendamatu hulk lugusid ohverdamisest. Vanem Quentin L. Cook Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist, kes juhatab Kiriku ajaloo osakonda, ütles, et talle sai osaks tõeliselt liigutav kogemus, kui ta teist köidet ühel pikal lennureisil luges.

Ta ütles: „Saja lehekülje jooksul valasin pisaraid neljal erineval korral. [Tavaliselt] ei vala ma lugedes pisaraid, kuid see juhtus, sest minu tunded meie usu ja Kiriku ajaloo vastu on väga sügavad. Ja mida liikmed ‥ [ja] Kiriku juhid on korda saatnud, on lihtsalt imeline.”

Raamatu esimene köide, mida müüdi pool miljonit pabereksemplari ja mida on pärast selle väljaandmist 2018. aastal vaadatud digitaalselt rohkem kui miljon korda, jutustab loo Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamisest, alustades 1815. aastast ning Joseph Smithi lapsepõlvest. Raamat lõppeb pühade Jumala kummardamisega Nauvoo templis 1846. aastal.

Teine köide algab tuhandete viimse aja pühade põgenemisega mässumeelsete rahvahulkade eest Nauvoost, mis oli viimase seitsme aasta jooksul olnud nende kogunemiskoht. Lugejad rändavad üle preeria ja tasandike koos Brigham Youngi ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumiga läände, olles tunnistajaks nende usule, et Jumal on valmistanud neile kodu teisel pool Kaljumäestiku kõrguvaid mäetippe.

Nende uue kodu otsing on ainult loo algus. Teenides Jumalat ja ehitades üles oma uut kogunemispaika mäestiku lääneosas, kogesid pagendatud pühad uusi takistusi. Sitked mehed ja naised teevad koos tööd, et luua kogukondi, kuhu usklikud saavad kokku koguneda, ja kus nad saavad kummardada Jumalat templites, mis on ehitatud Jumalat ülistama ning elavaid ja surnuid lunastama. Samal ajal reisivad sajad misjonärid kaugetele maadele – Inglismaale ja Taani, Lõuna-Aafrikasse ning Vaikse ookeani saartele –, et kutsuda teisi järgima Jeesust Kristust ning aitama rajada Siionit.

Raamatuseeria „Saints”, mille raames ilmub neli köidet, on kolmas ametlik Kiriku poolt loodud mitmeköiteline ajalooteos. Joseph Smith andis korralduse esimese Kiriku ajaloo kirjutamiseks 1830. aastal ning see avaldati 1842. aastal. Ta oli ka ise selle kirjutamise ülevaatajaks. Teise ajaloo andis 1930. aastal välja Kiriku ajaloolane B. H. Roberts, enne kui Kiriku liikmeskond oli kasvanud ühe miljoni liikmeni.

Saints. Volume 2
Saints. Volume 2© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    

Ajaloo nägemine värskest vaatenurgast

Kiriku ajaloolane ja ülestähendaja Vanem LeGrand R. Curtis noorem Seitsmekümnest ütles, et teine köide on tähtis, sest aitab Kiriku liikmetel näha meie usu teerajajate algusaastaid vaatenurkadest, mis võiksid tavapärasele pühale olla uued.

Vanem Curtis ütles: „Ma arvan, et tean meie ajalugu päris hästi, aga [raamatut „Saints”] lugedes leian jätkuvalt asju, mis lisavad midagi või annavad uue vaatenurga. Arvan, et lugejad kogevad sama. Me loeme juhtumitest, mis on hästi dokumenteeritud, mis näitavad nende meeste ja naiste julgust ning tugevust. Ma ei taha lõppu kellelegi ette ära öelda, aga pärast mõningaid väga raskeid olukordi siin Utah’s lõppeb köide võidukalt Salt Lake’i templi pühitsemisega. Kiriku liikmete jaoks kogu maailmas on see suurepärane sümbol liikmesusest Kirikus – see imeline ehitis, mille valmimiseks kulus aastakümneid.”

Teine köide sisaldab ka teisi olulisi fakte ja sündmuseid sellest ajaperioodist, kaasa arvatud katsumused ja imed teerajajate teekonnal, Salt Lake City ja ümberkaudsete kogukondade asustamine, esimesed viimse aja pühad Vaikse ookeani saartel, keerulised suhted Ameerika põliselanikega ja USA valitsusega, polügaamia, Mountain Meadowsi tapatalgud, Noorte Naiste ja Algühingu organisatsioonide loomine, naiste valimisõiguse saamine Utah’ territooriumil, St George’i templi valmimine Utah’s, Kiriku presidendi Wilford Woodruffi ilmutus 1890. aastal polügaamia lõpetamiseks, ja veel palju muud.

Mitmekihiline Kiriku ajalugu

„Saints” on erinev varasematest Kiriku ametlikest ajalugudest. Iga köite loomine algab põhjaliku uurimistöö ja algallikatega, mille seejärel ajaloolased ning kirjanikud kokku lõimivad, kasutades populaarseid jutustamise tehnikaid.

Scott A. Hales, üks raamatu juhtivautoritest ja kirjanduslikest toimetajatest, ütles: „Inimesed loovad lugudega sideme. Lood saavad inimesi õpetada, kuid samal ajal ka nende meelt lahutada. Üks raamatu eesmärkidest on õpetada pühadele nende ajalugu. Kui soovite lugejat kaasata, eriti kedagi, kellele ehk ajalugu ei meeldi või keda häirib akadeemiline kirjastiil, siis jutustus on sobilik valik, sest kõikidele meeldib hea lugu.”

Hea loo kirjutamine on oluline, kuid raamatu „Saints” koostamise meeskond jäi hoolikalt truuks allikmaterjalidele.

Angela Hallstrom, kes aitas teist köidet kirjutada, ütles: „Olen harjunud kirjutama viisil, et võisin luua kõik soovitud üksikasjad, et tõmmata lugejat loo sisse. Kuid raamatu „Saints” kirjutajana oli äärmiselt oluline, et püsiksin allikmaterjali piirides. Me ei saanud kasutada üksikasju, mis ei olnud ajalookannetes ega hästi üles tähendatud. See oli tõeline väljakutse, kuid õppisin sellest palju kuidas kasutada ajaloolisi ülestähendusi, et luua tugev ja mõjuv jutustus.”

Lisaks jutustusele saavad raamatu „Saints” lugejad järgida joonealuseid märkuseid, et lugeda jutustusega seotud allikmaterjale. Lisaks on joonealuste märkuste seas viited Kiriku ajalooteemadele, mis on raamatus leiduvate sadade teemade artiklite kogumik. Digitaalses väljaandes on teemad mugavalt lingiga seotud ja neid võib leida ka Kiriku kodulehelt.

Hingeliigutavate lugudega täielik Kiriku ajalugu

Vanem Curtis ütles, et pärast Kiriku ajaloolaseks saamist 2019. aasta aprillis on Kiriku liikmetelt raamatu „Saints” kohta saadud tagasiside olnud äärmiselt positiivne.

Ta ütles: „[Viimse aja pühad] tunduvad hindavat viisi, kuidas lugusid räägitakse ja et välja tuuakse nii inimeste ilustamata pool kui ka nende väga positiivsed jooned. Nad on mulle öelnud, et on äärmiselt tänulikud, et neil on see lugude kollektsioon, mis kõik sobituvad üheks suureks viimse aja pühaks olemise looks.”

Köiteid aitasid läbi vaadata mõned Kiriku mitteliikmetest akadeemikud ja nad kiitsid teoste kõrget kvaliteeti. Laurel Thatcher Ulrich, Pulitzeri auhinna võitnud ajaloolane Harvardi Ülikoolist, kiitis raamatut „Saints” selle lihtsa, kuid siiski veetleva proosa eest.

Ulrich ütles: „Mulle meeldis väga olla raamatu „Saints” retsensent. Minu arvates on üks asi, mida [see raamat] nii suurepäraselt teeb, see, et ta võtab äärmiselt keerulise ja põhjaliku loo, mida on arendatud läbi tõsise uurimistöö. See muudab keeruka uurimistöö kaasahaaravaks ja loetavaks jutustuseks.”

Järgmiseks

Raamatu „Saints” viimased köited avaldatakse järgmise paari aasta jooksul. Kolmas köide keskendub Kiriku globaalsele kasvule ja lõpeb Bernis asuva Šveitsi templi pühitsemisega 1955. aastal. Neljas köide toob lugejad lähiminevikku ja räägib liikmete arvu kasvust tulenevatest väljakutsetest ning templite rajamisest üle kogu maailma.

Vanem Cook ütles: „Ma loodan, et [raamatu „Saints” lugemise] tulemus on sügav lugupidamine meie esivanemate, nende ohverduste ja raskuste vastu.” Ta lisas, et loodab, et selline tänulikkus annab pühadele „jõudu ja väge ületada probleemid, millega tänapäeval silmitsi seisame”.

Väljaanne on digitaalselt saadaval järgmises 14 keeles: sebu, hiina, inglise, prantsuse, saksa, itaalia, jaapani, korea, portugali, vene, samoa, hispaania, tagalogi ja tonga. Kõikide teiste keelte paberväljaanded, välja arvatud inglise keele, antakse välja järgmise paari kuu jooksul.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.