Pressiteade

Raamatu „Pühad” esimene köide nüüd saadaval

Ametlik viimse aja pühade ajalugu avaldatakse 14 keeles

Esimene köide uuest raamatuseeriast, mis jutustab Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku algusaegade ajaloost, on avalikkusele saadaval alates teisipäevast, 4. septembrist 2018. Neljaköiteline ajaloojutustus peakirjaga „Pühad: Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku lugu” sisaldab tõestisündinud lugusid teerajajatest, kes ehitasid Kirikut kogu maailmas.

 

Kui kõik neli köidet on valminud, kajastavad need ajaperioodi Kiriku algusaegadest enne esimest nägemust kuni tänapäevani.

Raamatu „Pühad” esimene köide alapealkirjaga „Tõe lipp” jutustab Kiriku taastamisest, alates 1815. aastast Joseph Smithi lapsepõlvest, ja lõppeb viimse aja pühadega Nauvoo templis Jumalat kummardamas 1846. aastal enne nende rännakut läände.

„Lugedes avastate uusi kaemusi ja tähendusi isegi nendes lugudes, mida olete varem kuulnud,” ütles vanem Quentin L. Cook Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kevadisel pühalikul koosolekul 12. juunil 2018 Brigham Youngi ülikooli Idaho harus Rexburgis Idaho osariigis. „Pühad” aitab meil pidada lepinguid, suurendades meie mõistmist. See aitab meil alati meeles pidada, mida Päästja meie heaks teinud on.”

Kiriku ajaloolased uurisid materjale ja kirjutasid iga köite Esimese Presidentkonna juhatusel.

Kiriku väljaanne on saadaval 14 järgmises keeles: sebu, hiina, inglise, preantsuse, saksa, itaalia, jaapani, korea, portugali, vene, samoa, hispaania, tagalogi ja tonga.

Lugejad võivad samuti leida selle raamatu sisu Kiriku ajalooveebilehelt ja „Evangeeliumi raamatukogu” rakenduse Kiriku ajaloo osast. Lisaks sellele avaldatakse selle köite esimesed seitse peatükki Kiriku ajakirjades Ensign ja Liahona.

See projekt on kolmas kord, kui Kirik avaldab mitmeköitelise ajaloo. Joseph Smith hakkas kirjutama esimest Kiriku ajalugu 1830. aastal, mis avaldati 1842. Teine ajalugu anti välja 1930. aastal Kiriku ajaloolase B. H. Robertsi poolt, enne kui Kiriku liikmeskond oli kasvanud 1 miljoni liikmeni.

Tänaseks on Kirikul enam kui 16 miljonit liiget kogu maailmas. Nad elavad pea igas riigis ja räägivad paljusid keeli.

586-leheküljeline köide on jagatud 46 kergesti loetavaks peatükiks. „Pühad”, Kiriku ametlik ajalugu, sisaldab kõige uuemat ajaloolist uurimust ja allikaid, mis polnud ehk varasemate raamatute väljaandmisel kättesaadavad.

Raamatu „Pühad” teine köide alapealkirjaga „Ükski patune käsi” räägib pühade katsumustest Ameerika Ühendriikide lääneosariikidesse kogunemisel ja lõppeb Salt Lake’i templi pühitsemisega aastal 1893. Kolmas köide „Julgelt, õilsalt ja sõltumatult” keskendub Kiriku ülemaailmsele kasvule ja lõppeb Berni templi pühitsemisega Šveitsis aastal 1955. Neljas köide „Kõlanud kõikidele kõrvadele” toob lugejad lähiminevikku, kui templeid on kõikjal maailmas.

See neljaköiteline teos on mõeldud nii noortele kui ka täiskasvanud lugejatele. Raamatu sisu põhineb ajaloolistel allikatel. Lugejad võivad leida viiteid raamatu tagaosas, mis viitavad Kiriku allikatele ja lisamaterjalidele, sealhulgas lisaesseed ja videod.

„Me innustame teid seda lugema, uskudes, et see aitab teil mõista Jumala plaani, nähes, kui halastav Issand on olnud, ja pidada ustavalt vastu nii headel kui halbadel aegadel, arendades kristlikku kaastunnet teiste vastu ja pidades lepinguid, mis juhivad teid ülenduseni,” ütles vanem Cook.

Vanem Cook korraldab noortele vallalistele „Näost näkku” ürituse raamatu „Pühad” teemal 9. septembril. Selle ürituse otseülekanne toimub Nauvoos.

Lisainfo saamiseks külastage veebilehte saints.lds.org.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.