Pressiteade

Viimse aja pühad toetavad pühalikul koosolekul uut Esimest Presidentkonda

Kaks uut juhti kutsuti Kaheteistkümne Apostli Kvoorumisse

President Russell M. Nelsonit toetati laupäeval, 31. märtsil 2018 ülemaailmsel Kiriku liikmete pühalikul koosolekul prohveti, nägija ja ilmutajana ning Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendina.

Dallin H. Oaksi toatati esimese nõuandjana ja Henry B. Eyringit teise nõuandjana Esimeses Presidentkonnas, Kiriku kõrgeimas juhtivas kogus.

Uus Esimene Presidentkond kuulutati välja ja neid tutvustati meediale 16. jaanuaril, kuid Kiriku iga-aastase üldkonverentsi laupäevahommikusel istungil, mis toimus Salt Lake City konverentsikeskuses, oli viimse aja pühadel kogu maailmas esimene võimalus oma uut juhtkonda avalikult toetada.

Samuti kuulutati laupäeva hommikul toimunud pühalikul koosolekul välja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi kaks uut liiget. Selle kvoorumi uute liikmetena toetati vanem Gerrit W. Gong'i ja vanem Ulisses Soares't. Nad täidavad meie seast lahkunud president Thomas S. Monsoni ja vanem Robert D. Halesi kohad.

 

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.