Pressiteade

Prohvet kohtub Vatikanis paavst Franciscusega

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell M. Nelson kohtus laupäeval Vatikanis paavst Franciscusega. Tegu oli viimse aja pühade presidendi ja paavsti esmakordse kohtumisega. Kohtumine toimus päev enne seda, kui president Nelson Kiriku esimese Rooma templi pühitses. President Nelsoniga oli kaasas juhataja M. Russell Ballard Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.

Pärast 33 minuti pikkust koosolekut kohtusid president Nelson ja juhataja Ballard ajakirjanikega. „Kogemus oli südamlik ja unustamatu. Tema Pühadus võttis meid vastu väga armastusväärselt ja soojalt. President Nelson jätkas: „Ta on imetore mees! Katoliiklastel on väga vedanud, et neil on selline armastusväärne, hooliv, armastav ja võimekas juht.”

 

Ta lisas: „Me vestlesime ühisest murest inimeste üle, kes kõikjal maailmas kannatavad, ning soovist inimkannatusi leevendada. Me rääkisime usuvabadusest, perekonna tähtsusest, ühisest murest Kiriku noorte ja maailma ilmalikustumise pärast ning inimeste vajadusest tulla Jumala juurde, Teda kummardada, Tema poole palvetada ja saada osa stabiilsusest, mida usk Jeesusesse Kristusesse nende ellu tuua võiks.”

Juhataja Ballardi sõnul kõnelesid nad kahe usundi tihedast koostööst humanitaarprojektides. „Me selgitasime Tema Pühadusele, et töötame külg külje kõrval ning et meil on katoliku abiorganisatsiooniga ühiseid projekte rohkem kui 43 erinevas riigis. Oleme kannatuste leevendamise nimel õlg õla kõrval tööd teinud. Talle pakkus see suurt huvi.”

Koosolekul osales ka Rooma kohalik juht, vanem Alessandro Dini-Ciacci. „Inspireeriv oli näha maailma kahe juhtiva usundi juhti omavahel kohtumas ja vennastumas,” sõnas ta. „Seda oli rõõm kõrvalt vaadata ning see oli kindlasti miski, mida saame teist usku inimestega lävimisest õppida.” Kohal viibis ka vanem Massimo De Feo Seitsmekümnest, kelle sõnul klappisid juhid omavahel kohe. „Imeline oli näha, kuidas vaid hetkega näis, nagu oleksid nad olnud vanad sõbrad. President Nelson ja paavst Franciscus lävisid teineteisega suure armastuse ja austusega.”

Viimse aja pühade juhid on usunditevahelist dialoogi pidanud juba usundi alguspäevist alates. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendiks saamisest alates 2018. aastal on president Nelson oma ringkäikudel mitmel korral ka roomakatoliku prelaatidega läbi käinud. Eelmise aasta novembris kohtus ta peapiiskop Gustavo Garcia-Silleriga katoliku kiriku San Antonio peapiiskopkonnast. Ja eelmisel kuul kõneles ta Arizonas reverendi Thomas J. Olmstediga, kes on katoliku piiskop Phoenixis. President Nelson on oma 35 apostlina teenitud aasta jooksul paljudel kordadel sarnastest kohtumistest osa võtnud ning reisinud viimse aja pühasid ja usundi sõpru teenides rohkem kui 130 riigis.

2018. aasta oktoobris Uruguay teenimisreisi ajal intervjueeris president Nelsonit Sergio Rubin, paavst Franciscuse biograaf. Rubin ja president Nelson vestlesid põgusalt ka Itaalia Rooma templist. „Me oleme paavsti ja Vatikani külalislahkuse eest väga tänulikud. Nad on meie vastu väga armastusväärsed ja heasüdamlikud,” ütles prohvet toona.

Viimasel Vatikanis toimuval usunditevahelisel kohtumisel katoliiklaste ja viimse aja pühade vahel osales president Henry B. Eyring (lahkunud presidendi Thomas S. Monsoni nõuandja), kes surus paavst Franciscuse kätt Vatikani abieluteemalisel tippkohtumisel. 2010. aastal külastas Vatikanis katoliku kiriku juhte juhataja Ballard. 1995. aastal andis toonane president Gordon B. Hinckley Vatikani raamatukogule mormoonluse entsüklopeedia.

Katoliku ja viimse aja pühade juhid on kohtunud ka mujal. Näiteks kõneles 2010. aastal kardinal Francis George (1937–2015), kes oli siis Ameerika Ühendriikide katoliku piiskoppide konverentsi (USCCB) juht, Brigham Youngi ülikoolis ja kohtus ka viimse aja pühade apostlitega. Hiljuti on apostlid arutanud ühiseid teemasid kardinal Timothy Dolaniga, kes on New Yorki peapiiskop. Mitu katoliku juhti on külastanud ka Utahʼ osariiki Ameerika Ühendriikides. Nende seas näiteks peapiiskop Joseph Kurtz Louisvilleʼist (toonane USCCB president), kes külastas 2016. aastal templiväljakut, ning peapiiskop Charles J. Chaput Philadelphiast, kes on mitmel korral Brigham Youngi ülikoolis kõnet pidanud. 2015. aastal kutsus peapiiskop Chaput vanem D. Todd Christoffersoni Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist rääkima viimse aja pühade põhimõtetest perede tugevdamise kohta ülemaailmsel pereteemalisel kohtumisel Philadelphias.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.