Teema

Pitseerimine

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus viitab sõna pitseerimine mehe ja naise ning nende laste kokkuliitmisele kogu igavikuks. Pitseerimist viiakse läbi ainult templis ja seda teeb preesterluse ehk Jumala volitusega mees. Vastavalt viimse aja pühade uskumustele tähendab pitseerimine, et need peresidemed kestavad edasi pärast surma, juhul kui inimesed elavad vastavalt Jeesuse Kristuse õpetustele. Viimse aja pühade jaoks on perekonnal keskne roll Jumala plaanis, sest on tähtis üksus nii maa peal kui ka igavikus.

Mehe ja naise abielutseremooniat mormooni templis kutsutakse pitseerimiseks. Kõik pärast seda neile sündinud lapsed on automaatselt nendega sünnist peale kokku pitseeritud. Paaridel, kes liitusid Kirikuga pärast abiellumist või ei abiellunud mingil põhjusel esiti templis, on võimalus saada hiljem templis kokku pitseeritud. Vanemad võivad lasta ka oma lapsed samal ajal endaga ühte pitseerida. Surnute eest võib pitseerimistalitusi sooritada asemikena, sidudes sel viisil kokku kõik sugupõlved.

Jeesus Kristus ise kõneles pitseerimisest Uues Testamendis:

„Kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea rajale, küsis ta oma jüngritelt ning ütles: „Keda ütlevad inimesed mind, Inimese Poja, olevat?”{nb}..

Siimon Peetrus vastas ning ütles: „Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg!”

Jeesus vastas ning ütles temale: „Õnnis oled sa, Siimon, Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu Isa, kes on taevas.

Ja mina ütlen sulle ka: Sina oled Peetrus, ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja surmavalla väravad ei võida seda!

Ma annan sinule taevariigi võtmed, ja mis sa maa peal seod, see on taevas seotud, ja mis sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud!”” (Mt 16:13, 16–19)

Viimse aja pühad usuvad, et seesama volitus, mis anti Peetrusele, anti ka Joseph Smithile 1829. aastal ja anti edasi praegusele Kiriku prohvetile ja presidendile Thomas S. Monsonile. Ainult prohvet võib anda teistele meestele pitseerimisväe ja alati on vaid vähestel meestel see volitus.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.