Uudislugu

Pilguheit uuele Kiriku juhtidele ja liikmetele mõeldud üldkäsiraamatule

ERINÄOLISED JA ERINEVA SUURUSEGA KOGUDUSED SAAVAD RAAMATU PÕHIMÕTTEID KOHANDADA OMA VAJADUSTE JÄRGI.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku juhtidele ja liikmetele mõeldud uus käsiraamat (mille ilmumisest teatati jaanuaris) on nüüd saadaval inglise keeles internetis ja evangeeliumi raamatukogu rakenduses. 38-st peatükist 9 on täielikult ümber kirjutatud ja ühte teise peatüki osa on uuendatud. Vaata muudatuste kokkuvõtet allpool. Vaata ka korduma kippuvate küsimuste nimekirja allpool.

Pealkirjaga „General Handbook: Serving in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints” (Üldkäsiraamat: teenimine Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus). See raamat asendab käsiraamatuid Handbook 1 (vaia juhatajatele ja piiskoppidele) ja Handbook 2 (kõikidele teistele juhtidele). Uus raamat (mis on saadaval ainult digitaalselt, välja arvatud mõnel erandjuhul mõnes maailma piirkonnas) on ligipääsetav kõikidele ja seda uuendatakse regulaarselt, et tagada vajalik paindlikkus, et aidata tuhandeid juhte üle kogu maailma kohandada armastava ja karjaseliku hoolitsusega Kiriku erinevaid programme, eeskirju ja menetlusi oma kohalikele oludele sobivateks.

Täna välja antud versioonis on peaaegu 80% sisust üle kantud vanadest käsiraamatutest ja ümber järjestatud uue ülesehituse järgi. Miks on ümber kirjutatud ainult üheksa peatükki? Kui 2019. aastal viidi lõpuni mitme tähtsa peatüki muudatused, otsustasid Kiriku juhid kiirendada uue konsolideeritud käsiraamatu tootmist selle asemel, et uuendada vanu materjale.

„Meie algne plaan oli käsiraamat täielikult ümber kirjutada ja seejärel tõlkida. Sel juhul oleks valmimisaasta olnud tõenäoliselt 2022”, ütles vanem Anthony D. Perkins, kes on Kiriku korrelatsiooniosakonna tegevdirektor. Osakond on käsiraamatu loomise järelevaataja. „Kuid kui esimesed peatükid välja tulid, tundsid Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne [Kvoorum], et uuendused olid piisavalt tähtsad, et need avaldada nii pea kui võimalik.”

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik usub, et prohvetid ja apostlid saavad jätkuvat ilmutust.

„Ja ühe lausega öelduna tähendab see seda, et Kirik on tõeline ja elav. Selles võivad toimuda muudatused,” ütles vanem Perkins. „Peamiselt digitaalne käsiraamat võimaldab meil seda uuendada, kui saadakse uusi ilmutusi või kui Kirik kasvab uutes suundades osana ülemaailmsest kasvust.”

Paljud Viimse Aja pühadest naised ja mehed ei ole Kiriku eelmiste käsiraamatutega tuttavad, eriti käsiraamatuga Handbook 1. Kõik praegu saadaval olevad uuendatud peatükid põhinevad põhimõtetel ja neil on laialdane rakenduspind kõikidele Kiriku liikmetele.

Abiühingu üldjuhatuses olev õde Reyna I. Aburto, kes oli uue käsiraamatu loomisega tihedalt seotud, ütles: „Liikmete jaoks, nii meestele kui ka naistele, on äärmiselt oluline mõista, et Jumal annab meile oma väge, et me saaksime minna ja teha seda, mida Ta on meil palunud teha. Ta on ka meile delegeerinud volituse, et me võiksime saada ilmutust ja Tema abi ja juhatust teekonna igal sammul.”

Üheksa uuendatud peatükki (2021. aastaks tehakse ümber kõik 38) kajastavad uut tooni ja lähenemist, mille kasutuselevõttu on kaalutud juba mitu aastat.

Vanem Perkins ütles: „Kui vaadata käsiraamatu arengut saja aasta jooksul, siis see on muutunud administratiivmenetlustest rohkem teenimissuunaliseks. Selle all peame silmas, et eelmised käsiraamatud olid loodud suurte üksuste jaoks, nagu näiteks Alpine, Utah, ja meil on vaja käsiraamatut, mida saab rakendada ka kõige väiksemates üksustes.”

Õde Aburto, kes on pärit Nicaraguast ning osaline komitees, mis koguneb regulaarselt, et vaadata üle käsiraamatu iga sõna, ütles, et teenimistoon aitab erineva taustaga juhtidel seda paremini mõista ja selle põhimõtteid paremini rakendada. Ta ütles, et tema kogemus professionaalse tõlkijana on ülevaatamise protsessis olnud eriti kasulik.

Ta ütles: „Proovisin leida kohti, kus tõlge [inglise keelest hispaania keelde] võiks olla keeruline ja raske. Olen proovinud tagada, et keel oleks selge, et kui seda tõlgitakse, siis pandaks tõlkesse tõeline tähendus.”

Raamat tõlgitakse 51 keelde nii pea kui võimalik. Kiriku juhid inglise keelt mittekõnelevates kogudustes peaksid kasutama vana käsiraamatut, kuni uus versioon on nende keeles saadaval.

Digitaalse käsiraamatu teine eelis on sobitumine erinevatele õppimisstiilidele.

Vanem Perkins ütles: „Osa inimesi õpib lugedes, teised vaadates. Ja seega on käsiraamatusse sisestatud videod, mis näitavad, kuidas osasid asju teha.”

Allpool on toodud käsiraamatu uue sisu kokkuvõte. Vaata ka seda korduma kippuvate küsimuste nimekirja allpool.

Üheksa ümberkirjutatud peatüki kokkuvõte

1. Jumala plaan ja sinu roll päästmise ja ülenduse töös

See peatükk on uus ja aitab viimse aja pühadel mõista Jumala õnneplaani, päästmise ja ülenduse tööd (üldkäsiraamatut organiseeriv raamistik) ning Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku eesmärki.

2. Üksikisikute ja perede toetamine päästmise ja ülenduse töös

Pühadele õpetatakse perekonna rolli Jumala plaanis, pere keskset rolli päästmise ja ülenduse töös ning kodu ja Kiriku suhet.

3. Preesterluse põhimõtted

Juhid ja liikmed saavad teada, mis on preesterlus, kust see pärineb ja kuidas see töötab ning elusid õnnistab. See sisaldab ka tõde, et kõik viimse aja pühad, hoolimata soost või kutsest Kirikus, saavad kasutada delegeeritud preesterluse volitust, kui neile antakse formaalseid teenimisvõimalusi oma kogudustes. Peatüki kokkuvõttes on kirjas: „Kõik Kiriku liikmeid, kes peavad kinni oma lepingutest, nii naisi, mehi kui ka lapsi, õnnistatakse kodudes Jumala preesterluse väega, et tugevdada endid ja oma perekondasid.”

4. Juhtimine Jeesuse Kristuse Kirikus

Liikmetele õpetatakse Kristuse-sarnase juhtimise põhimõtteid, kaasa arvatud seda, kuidas vaimselt ette valmistuda, kuidas koguduses nõu pidada ja teistega ühtsust suurendada ning delegeerimise tähtsust.

15. Seminarid ja Usuinstituudid

See peatükk kirjeldab Kiriku seminariprogrammi (teismelistele mõeldud usuharidus) ja instituudiprogrammi (usuharidus 18–30aastastele viimse aja pühadele). Tekst suunab lugejad lehele CES.ChurchofJesusChrist.org, et saada rohkem teavet Kiriku alg- ja keskkoolidest, BYU-Pathway ülemaailmsest programmist ning kõrghariduse institutsioonidest.

18. Preesterluse talitused ja õnnistused

See peatükk sisaldab lingiga viiteid materjalidele ja õpetusvideotele, mis näitavad, kuidas viia läbi erinevaid Kiriku preesterluse talitusi. Aja jooksul videoid lisatakse.

32. Meeleparandus ja Kiriku liikmesuse nõukogud

See peatükk (varem nimega Kiriku distsiplinaarkord) on läbi teinud olulisi muudatusi. See juhatab juhid järjest läbi oluliste otsuste ja tegevuste, mis on vajalikud, et aidata inimestel tõsistest pattudest meelt parandada. See peatükk keskendub ka sellele, kuidas aidata kaitsta teisi nende eest, kes kujutavad endast füüsilist või vaimset ohtu.

Muutunud on terminoloogia. Distsiplinaarnõukogusid nimetatakse nüüd Kiriku liikmesuse nõukogudeks. Nagu ka varem, on need nõukogud armastuse, lootuse ja mure väljenduseks, et aidata viimse aja pühasid meeleparanduse protsessis. Samuti selle asemel, et „osadusest ilma jätta”, antakse liikmetele „formaalse liikmesuse piirang”. Kirikust väljaheitmine on nüüdsest „liikmestaatuse eemaldamine”.

Õde Aburto ütles: „Nende terminoloogiliste muudatuste mõte on tagada arusaamine, et kui teeme oma elus vea, siis Issand ulatab alati oma halastava käe.”

36. Uute üksuste loomine, muutmine ja nimetamine

Selles peatükis on juhised vaiade, koguduste ja harukoguduste loomiseks ning kohandamiseks.

37. Spetsiaalsed vaiad, kogudused ja harukogudused

Siit saavad juhid ning liikmed teada spetsiaalsetele gruppidele mõeldud vaiade, koguduste ning harukoguduste loomise parameetrid. Need hõlmavad teatud keelt kõnelevaid inimesi, üliõpilasi, vallalisi, hooldekodus elavaid inimesi või mõnel muul moel ainulaadseid olukordi.

Uuendatud osa

38.6. Kiriku eeskirjad ja juhised

Siin on välja toodud Kiriku eeskirjad ja protseduurid erinevate moraalsete küsimuste puhul. Mõned eeskirjad on uued, osasid on uuendatud ja osasid uuendatakse tulevikus. Need moraalsed eeskirjad hõlmavad aborti, väärkohtlemist, kunstlikku viljastamist, rasestumisvastaseid vahendeid, lapspornograafiat, intsesti, IVF-i, samasooliste abielusid, seksuaalharidust, seksuaalset ahistamist, vallalisi lapseootel vanemaid, spermadoonorlust, suitsiidi, kirurgilist steriliseerimist, surrogaatemadust ja uut kirjet transseksuaalide kohta. Sellega seoses on „Mormon and Gay” (Mormoon ja gei) veebilehe sisu tõstetud ümber ChurchofJesusChrist.org uude ossa, millel on uus URL. Samuti on saadaval uus osa ChurchofJesusChrist.org lehel transseksuaalide kohta.

Vanem Perkins ütles: „On mitu moraalset eeskirja, mille puhul oleme Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne [Kvoorumi] seisukoha paberile pannud. Üks nendest uutest moraalsetest eeskirjadest on seotud isikutega, kes identifitseerivad end transseksuaalsetena. Selle eeskirja lisamise põhjus on olnud suurenenud hulk küsimusi piiskoppidelt ja vaia juhatajatelt, kes ütlevad: „Mida transseksuaalne isik teha võib? Millised on seda puudutavad juhised?” Transseksuaalide eeskiri ütleb, et kõik on teretulnud osalema meie koosolekutel ning peaksime looma kõikidele, kaasa arvatud end transseksuaalidena identifitseerivatele isikutele, sõbraliku ning kaasava keskkonna. Samal ajal eeskiri selgitab, et mõned asjad kirikus on soopõhised.”

Kiriku juhid vaatavad üle ja uuendavad käsiraamatu eeskirju ning juhiseid vastavalt vajadusele.

General Handbook cover
2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  
 

Üldkäsiraamatu kohta korduma kippuvad küsimused

Üldkäsiraamatu eesmärk

Mis on uue käsiraamatu eesmärk ja kuidas see saavutatakse?

Üldkäsiraamat on toetav materjal Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus vabatahtlike juhtidena teenivatele isikutele. Selle peamine eesmärk on lihtsustada Kirikus juhtimise ja teenimise juhiseid, et aidata kõikidel Jumala lastel tulla Kristuse juurde ja saada Tema lubatud õnnistused.

Üldkäsiraamatu juhtivad põhimõtted on: 1) aidata kaasa globaalsele kohandatavusele, 2) kasutada teenimisele suunatud kõneviisi, 3) pakkuda õppijale toetust, näiteks graafikute ja tabelite näol, 4) tagada suurem ligipääs ning 5) toetada ilmutuse meelsust.

Miks otsustas Kirik avaldada uue käsiraamatu?

Mõte koostada uus üldkäsiraamat tuli mitu aastat tagasi. Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum tundsid, et käsiraamatuid Handbook 1 ja Handbook 2 saaks paremaks muuta, et paremini teenida Kiriku jätkuvat ülemaailmset kasvu.

2016. aastal kiitis Esimene Presidentkond heaks lihtsustatud käsiraamatu loomise väiksemate üksuste jaoks.

2017. aastal andis Esimene Presidentkond juhised uurida üle maailma, kuidas uuendatud käsiraamat aitaks paremini vastata ülemaailmse Kiriku vajadustele.

2018. aastal juhendas Esimene Presidentkond käsiraamatuid ühtlustama ja lihtsustama ühte raamatusse, mis teeniks tervet Kirikut.

Kuidas vastab uus käsiraamat paremini ülemaailmse Kiriku vajadustele?

Paljudel Kiriku üksustel üle kogu maailma puuduvad vahendid, et viia läbi osasid Kiriku programme, mis leiduvad suuremates Kiriku üksustes. Eelmised käsiraamatud kirjutati, pidades silmas suuremaid üksusi kui peamist kuulajaskonda. See põhjustas raskusi vähemate vahenditega üksuste juhtidele.

Uus üldkäsiraamat pöörab selle järjekorra ümber. See keskendub kõikide Kiriku üksuste jaoks peamistele programmidele. Seejärel annab see kohandamisvõimalused kohalike vajaduste ning saadaval olevate vahendite järgi. See lähenemine aitab juhtidel üle maailma kohandada Kiriku programme vajaduse järgi.

Teine näide globaalsest kohandatavusest on üldkäsiraamatu muutmine rohkem põhimõtetel põhinevaks. Kui ühendame juhid Päästja ning õigete põhimõtetega, siis saavad nad teenida parimal viisil, et vastata kohalikele vajadustele.

Nagu Henry B. Eyring hiljuti rõhutas, proovib Kirik „olla piisavalt lihtne, et teenida meie inimesi nende vajaduse tasemel. Me püüdleme lihtsuse poole” (tsiteerides Spencer W. Kimballi. Living the Gospel in the Home. – Ensign, mai 1987, lk 101).

Üldkäsiraamatu kasutamine

Varem oli käsiraamat Handbook 1 saadaval ainult vaia juhatustele, piiskopkondadele ja mõnele teisele preesterluse juhile. Enamikul viimse aja pühadest meestel ja naistel puudus sellele ligipääs. Kuidas see uus käsiraamat neid aitab?

Käsiraamat Handbook 1 sisaldas üksikasjalikke administratiivseid juhiseid, mis olid mõeldud vaia juhatustele ning piiskopkondadele. Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum otsustasid hiljuti, et kõikidel liikmetel võiks olla kasu sellele infole ligipääsemisest.

Miks on see käsiraamat saadaval ka avalikkusele, mitte ainult liikmetele?

Kiriku juhid leiavad, et võiks olla kasulik võimaldada mitteliikmetel näha, kuidas Jeesuse Kristuse Kirik viimsel ajal toimib.

Üldkäsiraamatu ülesehitus

Miks on meil nüüd kahe käsiraamatu asemel üks?

 • See vähendab sisu dubleerimist.
 • See võimaldab kõigil pääseda ligi samale sisule.
 • See võimaldab peatükkide organiseerimist ühtse raamistiku järgi – päästmise ja ülendamise töö.
 • See muudab info leidmise lihtsamaks, sest kõik on ühes köites.
 • See võtab Kiriku töö kokku ühte juhiste kogumikku.

Kas uus käsiraamat on organiseeritud keskse põhimõtte või kontseptsiooni ümber?

See on organiseeritud päästmise ja ülendamise töö ümber, mida selgitatakse esimeses peatükis: „Jumala plaan ja sinu roll päästmise ja ülendamise töös.”

Kas midagi olulist käsiraamatust Handbook 1 ei ole saadaval üldkäsiraamatus?

Ei. See on saadaval kõikidele soovijatele.

Üldkäsiraamatu uuendatud peatükid

Millised peatükid on selles algses väljalaskes uued?

 • 1. peatükk: „Jumala plaan ja sinu roll päästmise ja ülenduse töös”
 • 2. peatükk: „Üksikisikute ja perede toetamine päästmise ja ülenduse töös”
 • 3. peatükk: „Preesterluse põhimõtted”
 • 4. peatükk: „Juhtimine Jeesuse Kristuse Kirikus”
 • 15. peatükk: „Seminarid ja Usuinstituudid”
 • 18. peatükk: „Preesterluse talitused ja õnnistused”
 • 32. peatükk: „Meeleparandus ja Kiriku liikmesuse nõukogud” (Samuti eeskirjad, mis toetavad seda peatükki. Need asuvad punktis 38.6 „Eeskirjad moraalsete küsimuste kohta”.)
 • 36. peatükk: „Uute üksuste loomine, muutmine ja nimetamine”
 • 37. peatükk: „Spetsiaalsed vaiad, kogudused ja harukogudused”

Miks on 19. veebruarist saadaval ainult üheksa peatükki 38-st?

Kui mitu olulist uue üldkäsiraamatu peatükki said eelmisel aastal valmis, siis tundsid Kiriku juhid, et need tuleks avaldada kohe, selle asemel, et oodata, kuni teised peatükid lõpetatakse. Kirik kasutab samasugust „progressiivse avaldamise” mustrit ka tõlgitud pühakirjadega. Osa pühakirjadest avaldatakse kohe pärast tõlkimist, mitte ei oodata, kuni kogu töö on valmis.

Millised 19. veebruaril saada olevast 9-st peatükist on läbi teinud olulisi muutusi?

Kõikides uutes peatükkides on parendatud loetavust. Võimaluse korral on vähendatud ka sõnade arvu. Kõik uued peatükid sisaldavad ka olulisi muudatusi sisus. Olulisimad muudatused on järgmistes peatükkides:

 • 1. peatükk: „Jumala plaan ja sinu roll päästmise ja ülenduse töös” on uus. See selgitab suhet järgmiste asjade vahel: 1) Jumala õnneplaan Tema lastele, 2) meie võimalus osaleda Tema päästmise ja ülenduse töös ning 3) Kiriku eesmärgid. Eelmised käsiraamatud on viidanud „Kiriku kolmele ülesandele” ja „jumalikult määratud kohustustele”. See peatükk ehitab nende põhimõtete peale, et tuua välja Jumala töö neli aspekti suurema selguse ja üksikasjalikkusega.
  • Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elamine
  • Abivajajate eest holitsemine
  • Kõikide kutsumine evangeeliumi vastu võtma
  • Perede ühendamine igaveseks

Need neli Jumala töö aspekti annavad käsiraamatule organisatsioonilise ülesehituse. Kus kohaldatav, on peatükid organiseeritud selle ülesehituse järgi.

 • 3. peatükk: „Preesterluse põhimõtted” õpetab preesterluse kohta käivaid peamisi tõdesid ja sisaldab Esimeselt Presidentkonnalt ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumilt pärit hiljutisi õpetusi selle kohta, kuidas nii naised kui ka mehed saavad kasutada delegeeritud preesterluse volitust oma kutsetes ja ülesannetes.
 • 18. peatükk: „Preesterluse talitused ja õnnistused” sisaldab kasulikke linke ja õpetlikke videoid, mis näitavad, kuidas talitusi ning õnnistusi läbi viia. Videoid lisatakse peatselt.
 • 32. peatükk: „Meeleparandus ja Kiriku liikmesuse nõukogud” on läbi teinud olulisi muudatusi võrreldes käsiraamatu Handbook 1 peatükiga „Church Discipline” (Kiriku distsiplinaarkord). Seda tööd juhtisid seitse eesmärki:
 1. Kasutada rohkem teenimisele suunatud lähenemist ja kõneviisi. Näiteks „distsiplinaarnõukogusid” nimetatakse nüüd „Kiriku liikmesuse nõukogudeks”. „Osadusest ilmajätmine” on nüüd „formaalsed liikmesuse piirangud”. „Kirikust väljaheitmine” on nüüdsest „liikmestaatuse eemaldamine”. Piiskoppidele ja vaia juhatajatele antakse juhiseid, kuidas aidata liikmeid kaastundlikult, kui nad tõsistest pattudest meelt parandavad.
 2. Panna suurem rõhk teiste kaitsmisele, kui isik kujutab endast füüsilist või vaimset ohtu.
 3. Parandada ülesehitust nii, et juhid saavad peatükki ja selle menetlusi järgida rohkem järjestikku.
 4. Võimalusel lihtsustada menetlusi. Näiteks kõrgem nõukogu ei osale enam vaia liikmesuse nõukogudes, välja arvatud teatud olukordades.
 5. Juhendada paremini teadma, millal liikmesuse nõukogud on kindlasti vajalikud, millal nad võiksid olla vajalikud ning millal piisab isiklikust nõupidamisest piiskopi või vaia juhatajaga.
 6. Anda selgemad ja spetsiifilisemad definitsioonid tõsistele pattudele. Enamik nendest definitsioonidest on tõstetud ossa „Eeskirjad moraalsete küsimuste kohta” (38.6).
 7. Suurendada järjepidevust, ja seda eriti kõige raskemate juhtumite puhul, millega vaia juhatajad silmitsi seisavad.

Kas teisi peatükke on uuendatud?

Mõned vananenud andmed on eemaldatud, näiteks teave skautide ja isikliku arengu kohta. Parandati terminoloogiat, mis ei olnud kooskõlas uuendatud peatükkidega, näiteks „Kiriku distsiplinaarkord”. Osa peatükke läbis ülesehitusliku uuenduskuuri osana kahe käsiraamatu üheks liitmisest.

Millal vaadatakse üle teised peatükid ja millal on nad saadaval?

Ülejäänud üldkäsiraamatu peatükid avaldatakse iga paari kuu järel nii, nagu nad valmis saavad. Eeldatavalt peaks terve käsiraamat inglise keeles uuenduskuuri läbima 2021. aasta lõpuks.

Üldkäsiraamatu elemendid

Me teame, et see käsiraamat on peamiselt digitaalne ning seda uuendatakse regulaarselt. Miks?

Peamiselt digitaalsel käsiraamatul on järgmised eelised:

 • See võimaldab Kiriku üldjuhtidel muudatusi lihtsamalt sisse viia ja teha seda väiksemate kuludega.
 • See kasutab linke, et tagada lihtne ligipääs teistele Kiriku materjalidele.
 • See võimaldab lisada teksti sisse õpetlikke videoid.
 • Sisust otsimine on lihtsam.
 • Lõpuks saab olema võimalik sisu kohandada kutse ning geograafilise piirkonna järgi.

Paberköited on tulevikus saadaval piirkondades, kus digitaalne juurdepääs on piiratud.

Mida tähendab see, et uus käsiraamat kirjutatakse, kasutades rohkem teenivat kõneviisi?

Käsiraamat on mõeldud juhtidele ning liikmetele, kes teevad Jumala tööd ja teenivad Tema lapsi. Teeniv kõneviis kinnitab selle töö pühadust ning hoolt, mis juhtidel on nende suhtes, keda nad teenivad. See kinnitab ka seda, et see töö on oma loomuselt peamiselt vaimne, mitte administratiivne. Uus käsiraamat püüab olla Kristuse-keskne ja põhineb põhimõtetel, mitte ei keskendu protsessile.

Kuidas eristab uus käsiraamat vajalikke ning valikulisi programme ja vahendeid?

See eristamine on käsiraamatu peatükkidesse sisse kirjutatud. Lisaks kasutab käsiraamat pisipilti „valikuline vahend”, et märkida Kiriku programme ja vahendeid, mis võiksid teatud olukordades olla kasulikud, kuid ei ole iga üksuse puhul nõutud.

Kuidas võin saada vaatamiseks või printimiseks üldkäsiraamatu PDF-versiooni?

Käsiraamatu PDF-versioon tehakse saadavaks veebilehel ChurchofJesusChrist.org evangeeliumi raamatukogu osas.

Üldkäsiraamatu selgitused

Moraalsete küsimuste kohta on selgitav sisu, kaasa arvatud uus osa transseksuaalsete isikute kohta. Mis on uue transseksuaale puudutavas osa sisu?

Uus transseksuaale puudutav osa rõhutab, et inimesi, kes identifitseerivad end transseksuaalidena, tuleb kohelda tundlikkuse, lahkuse, kaastundlikkuse ja ligimesearmastusega. See selgitab, et suurem osa Kirikus osalemisest ja osa preesterluse talitustest on sooneutraalsed. Kuid preesterlusse pühitsemine ja templitalitused saadakse sünnijärgse soo järgi. See sisaldab juhiseid, millal transseksuaalidena identifitseerivad liikmed võivad neid talitusi teha ja millal mitte. See julgustab transseksuaalidena identifitseerivaid isikuid Kirikus osalema.

Peatükk 3 sisaldab selgitusi preesterluse volituse kohta. Miks on oluline seda mõista?

Peatükk 3 rõhutab, et kuigi meestele antakse preesterlus ja nad asetatakse preesterluse ametitesse, siis nii mehed kui ka naised, kes asetatakse kutsesse või määratakse teenima Kirikus, saavad Jumala tööd tehes kasutada delegeeritud volitust. Kiriku liikmetele on oluline mõista, et hoolimata soost või kutsest antakse ametisse asetatuile või teenima määratuile jumalik volitus ning vastutus tegutseda nende kutsetes ja ülesannetes.

Kas Kirik on käsiraamatu võtme-eeskirjade uuendustega lõpule jõudnud?

Ei. Uuendusi tehakse vastavalt vajadusele.

Üldkäsiraamatu rakendamine

Millal avaldatakse üldkäsiraamatu versioonid teistes keeltes peale inglise keele?

Tõlkimise planeerimine on käsil. Eeldatavasti peaksid pooled 51 keelest, mis sisaldavad kõige suurema kontsentratsiooniga Kiriku liikmete poolt räägitud keeli, avaldama uue käsiraamatu esimese versiooni ligikaudu üheksa kuu pärast. Täpsem ajakava avaldatakse planeerimise kujunemise käigus.

Kuidas teavitatakse lugejaid olulistest muutustest üldkäsiraamatus pärast 19. veebruari väljalaset?

Uutest muutustest antakse teada kahel peamisel viisil:

 • Juhtidele saadetakse ametlikud teadaanded.
 • Käsiraamatuga antakse välja hiljutiste uuenduste kokkuvõte, mis toob välja muudatused ja sisaldab nende kohta linki.

Kuidas pääsen üldkäsiraamatule ligi, kui mul ei ole evangeeliumi raamatukogu rakendust?

Üldkäsiraamat on leitav ka veebilehelt ChurchofJesusChrist.org evangeeliumi raamatukogu osast.

Millal kaotatakse evangeeliumi raamatukogust käsiraamatud Handbook 1 ja Handbook 2? Millal peaksime paberversioonid ära viskama?

Need käsiraamatud jäävad evangeeliumi raamatukogusse arhiveerituna, kuni üldkäsiraamat on saadaval 51 keeles. Pärast seda need eemaldatakse ja kõik isiklikud märked vananenud käsiraamatutes Handbook 1 ja Handbook 2 lähevad kaotsi. Juhid peaksid käsiraamatute Handbook 1 ja Handbook 2 paberversioonid ära viskama nii pea, kui üldkäsiraamat on nende keeles saadaval.

Kuidas saan kiiresti teada mida minu kutse endast kujutab?

Teave kutses teenimise kohta on saadaval üldkäsiraamatus ja evangeeliumi raamatukogus koguduse kutsete all.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.