Teema

Piiskop

Piiskop on kohaliku koguduse juhataja, kelle kohustused sarnanevad pastori, preestri või rabi kohustustega. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus on see ametikoht tasustamata.

Iga piiskoppi abistavad kaks nõuandjat. Koos hoolitseb see piiskopkond oma koguduse liikmete vaimsete ja sotsiaalsete vajaduste eest. Piiskop aitab iga oma koguduse liiget püüdlustes Jeesust Kristust järgida. Peale vaimsete küsimuste tegeleb piiskop ka nende liikmetega, kellel on kas finantsilisi või muid probleeme, et aidata neil ise endaga toime tulla. Selleks kasutab ta sotsiaalabi andmiseks mõeldud vahendeid. Piiskop tegeleb ka praktiliste küsimustega, nagu ülestähendused, aruanded, finantsid ja kogudusehoone haldamine, kus liikmed kohtuvad.

Üldiselt teenib piiskop umbes viis aastat. Piiskop annab aru vaiajuhatajale, kuid neil kohalikel juhtidel on siiski voli paljudes oma koguduse ja vaia liikmeid puudutavates küsimustes ise otsuseid langetada.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.