Pressiteade

Peatatakse ajutiselt kõik Kiriku liikmete avalikud kogunemised kogu maailmas

Nagu öeldi 11. märtsil 2020 saadetud kirjas, jätkame COVID-19-ga seotud sündmuste jälgimist kogu maailmas. Oleme kaalunud kohalike Kiriku juhtide, valitsusametnike ja meditsiinitöötajate nõu ning otsinud nendes asjades Issanda juhatust. Anname nüüd järgmised uuendatud juhised.

Praegusest hetkest alates peatatakse ajutiselt kõik Kiriku liikmete avalikud kogunemised kogu maailmas kuni edaspidise teatamiseni. Selle alla kuuluvad:

  • Vaiakonverentsid, juhtide konverentsid ja teised suured kogunemised.
  • Kõik avalikud jumalateenistused, sealhulgas sakramendikoosolekud.
  • Koguduse ja vaia üritused.

Kus võimalik, peaksid juhid pidama kõiki olulisi juhtide koosolekuid tehnoloogia vahendusel. Üksikasjalikumad küsimused võib esitada kohalikele preesterluse juhtidele. Antakse muude küsimustega seotud edasised juhised.

Piiskopid peaksid pidama nõu oma vaiajuhatajaga, et otsustada, kuidas teha liikmetele võimalikuks sakramendi saamine vähemalt üks kord kuus.

Innustame liikmeid üksteise eest hoolt kandma. Peaksime järgima Päästja eeskuju, et teisi õnnistada ja abistada.

Me jagame sel ebakindluse ajal tunnistust Issanda armastusest. Ta õnnistab teid rõõmuga, kui annate endast parima, et igas olukorras Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elada.

Lugupidamisega

Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.