Teema

Päästmisplaan

  • Viimse aja pühad vaatavad surelikku eksistentsi laiemas ajaloolises kontekstis, alates sünnieelsest elust, kui kõikide inimeste hinged elasid koos Taevase Isaga, kuni tulevase eluni Tema juures, kui leiab aset jätkuv areng, õppimine ja edenemine.
  • Elu maa peal vaadatakse kui prooviaega, mille jooksul mehi ja naisi läbi katsutakse ja proovile pannakse ning kus nad saavad kogemusi, mida pole võimalik mujal saada.
  • Viimse aja pühad usuvad, et Taevaisa teadis, et inimesed eksivad, ja seepärast andis Ta neile Päästja Jeesuse Kristuse, kes võtaks enda peale maailma patud.Kuigi mõned lepituse annid on tingimusteta (ülestõusnud keha, surematus), peavad mehed ja naised oma pattudest meelt parandama ja püüdma elada Kristuse õpetustega kooskõlas, et nad võiksid jätkuvalt areneda ja järgmises elus oma täieliku potentsiaali saavutada.
  • Kiriku liikmetele ei tähenda füüsiline surm maa peal mitte lõppu, vaid algust – järgmist sammu Jumala plaanis Tema lastele.Surm ei pea tegema lõppu suhetele armastatutega.Perekonnad võivad olla koos igavesti, mitte ainult selles elus.Pereliikmed, kes võtavad vastu Jeesuse Kristuse lepituse ja järgivad Tema eeskuju, võivad olla koos igavesti tänu pühadele pitseerimistalitustele, mis sõlmitakse Jumala pühades templites.
  • Viimse aja pühade õpetus on, et pärast ülestõusmist mõistetakse kõigi üle kohut ja neile antakse tasu selles elus tehtu eest.Neist, kes on väärilised pöörduma tagasi Jumala ja Kristuse juurde, saavad „Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad” (Roomlastele 8:17) kõiges, mis Isal on.Nad pöörduvad tagasi, et elada koos Taevaisa ja oma perekonnaga.
  • Need, kes otsustavad mitte Taevaisa ja Jeesust Kristust järgida, saavad tasu vastavalt sellele, mida nad on selles elus teinud, kuid nad ei saa nautida Jumala juures elamise hiilgust.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.