Pressiteade

Meie seast on lahkunud President Thomas S. Monson, olles elu lõpul 90. aastane.

Täna suri Thomas S. Monson, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president. Ta oli 90 aastane. President Monson, kes on teeninud Kiriku presidendina alates 2008. aasta veebruarist, jättis endast maha teenimise ja heategude pärandi.

        

Kiriku president suri oma kodus Salt Lake City’s 2. jaanuaril kell 22:01 kõrgest vanusest tulenevatel põhjustel. Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorum ei vali tema mantlipärijat enne president Monsoni matuseid.

Kiriku rohkem kui 16 miljonile liikmele kogu maailmas oli President Monson eeskujuks kui Jeesuse Kristuse järgija. Samal ajal kui ta teenis kogu elu jooksul Kiriku tähtsates juhikutsetes, teenis ta vaikselt ka tuhandeid inimesi kodudes, haiglates ja hoolekandekeskustes. „Ära kunagi lase probleemi lahendamisel saada tähtsamaks kui inimese aramstamine,” õpetas president Monson.

Tema Kiriku presidendiks olemise ajal kasvas Kiriku liikmeskond 13 miljonilt ligi 15 ja poole miljonini ning kogu maailmas kuulutati välja ja pühitseti kümneid uusi templeid. 2012. aasta oktoobris teatas president Monson muudatusest misjonil teenimise eas, mille tulemusena kasvas kogu maailmas teenivate misjonäride arv kümnete tuhandete misjonäride võrra, kes puudutavad miljoneid elusid.

President Monson pühendas oma elu Kirikus teenimisele. 3. veebruaril 2008, pärast president Gordon B. Hinkley surma, sai temast Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 16. president. Enne seda teenis ta üle 22 aasta Esimeses Presidentkonnas kolme Kiriku presidendi nõuandjana.

„Kui Thomas S. Monson sai Esimese Presidenkonna liikmeks või kui ta sai prohvetiks, ei muutunud ta minu arvates üldse, ta ei muutnud oma stiili ega mustrit teisi abistada juuksekarvagi võrra,” ütles vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. „See on ikka veel tema stiil ja muster, nagu on olnud tema kogu tema elu jooksul.”

Thomas S. Monsonit toetati Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena 4. oktoobril 1963 ja ta asetati apostliks 10. oktoobril 1963, mil ta oli 36-aastane. Samuti on ta teeninud Kiriku Kanada misjoni juhatajana, mille peakorter on Torontos Ontarios, aastatel 1959 kuni 1962. Enne seda teenis ta Utah’ osariigis Salt Lake City Temple View’ vaia juhatajana ja selle vaia kuuenda ja seitsmenda koguduse piiskopina.

Thomas S. Monson sündis Salt Lake Citys 21. augustil 1927. aastal G. Spenceri ja Gladys Condie Monsoni perre. Ta käis Salt Lake City riiklikes koolides ja lõpetas 1948. aastal Utah’ Ülikooli cum laude ärijuhtimise erialal. Ta õppis magistrantuuris ja teenis ärikooli õppejõuna Utah’ Ülikoolis. Hiljem sai ta ärijuhtimise magistrikraadi Brigham Youngi Ülikoolist. 1981. aasta aprillis andis Brigham Youngi Ülikool president Monsonile juura audoktori kraadi. 1996. aasta juunis andis Salt Lake Community Kolledž talle humanitaarteaduste audoktori kraadi ja 2007. aasta mais sai ta äridoktori aukraadi Utah’ Ülikoolist.

Teise maailmasõja lõpus teenis President Monson Ameerika Ühendriikide mereväes. Ta abiellus Frances Beverly Johnsoniga 7. oktoobril 1948 Salt Lake’i templis. Neil on kolm last, kaheksa lapselast ja üksteist lapselapselast. Frances Monson lahkus siit ilmast 20. mail 2013. President Monson ütles hiljem tema lahkumise kohta: „Ta oli mu elu armastus, mu usaldusisik ning mu parim sõber. Öelda lihtsalt, et ma igatsen teda, ei väljenda mu tunnete sügavust.”

President Monsonil oli silmapaistev karjäär kirjastus- ja trükiäris. 1948. aastal alustas ta koostööd firmaga Deseret News, kus ta töötas juhina selle ajalehe ja ettevõtte Newspaper Agency reklaamiosakonnas. Hiljem sai temast müügijuht Deseret News Pressis, mis on üks lääneosariikide suurim trükiettevõte. Kui ta 1963. aastal Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks asetati, oli ta selle ettevõtte peadirektor. Ta teenis palju aastaid firmas Deseret News Publishing juhatuse esimehena. President Monson oli Printing Industry of Utah’ president ja endine Printing Industries of America juhatuse liige.

Alates 1969. aastast teenis president Monson Ameerika skaudiorganisatsiooni riikliku juhatuse liikmena.

President Monson oli Utah’ Müügijuhtide Assotsiatsiooni, Salt Lake’i Reklaamiklubi ja Salt Lake’i Börsiklubi liige.

Palju aastaid teenis president Monson „Utah’ Osariigi Regentide Juhatuses”, mis reguleerib Utah’ osariigi kõrgharidust. Samuti teenis ta Utah’ Ülikooli vilistlaskogu ametnikuna.

1981. aasta detsembris määras Ameerika Ühendriikide president Ronald Reagan president Monsoni teenima Presidendi Erasektori Algatuse Rakkerühmas. Ta teenis selles kutses kuni 1982. aasta detsembrini, kui rakkerühm oma töö lõpetas.

1966. aastal anti president Monsonile Utah’ Ülikooli väljapaistva vilistlase auhind. Samuti sai ta Ameerika Skaudiorganisatsiooni Hõbekaru auhinna (1971), prestiižse Hõbepiisoni auhinna (1978) ja rahvusvahelise skautluse kõrgeima autasu Pronkshundi (1993). 1997. aastal sai ta Minutimehe auhinna Utah’ Rahvuskaardilt ja Eeskujuliku Meessoo auhinna Brigham Youngi Ülikoolilt. 1998. aastal anti president ja õde Monsonile Continuum of Caring Humanitarian autasu Charity of St. Joseph Villa õdede poolt.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.