Teema

Nüüdisaegsed prohvetid ja jätkuv ilmutus

  • Nüüdisaegsed apostlid ja prohvetid on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üks eripära. Kiriku liikmed peavad Kiriku juhte – Joseph Smithi, Brigham Youngi ja neile järgnenud Kiriku presidente – Jumala prohvetiteks samamoodi, nagu nad peavad prohvetiteks Aabrahami, Moosest, Jesajat ja apostleid Jeesuse Kristuse päevil. Thomas S. Monson on praegune Kiriku president ja prohvet.
  • Liikmed usuvad, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on taastatud algupärane Kirik, mille rajas Jeesus Kristus oma sureliku elu ajal. Taastamise osaks on elavad prohvetid ja apostlid.
  • Nüüdisaegsete prohvetitega käib kaasas jätkuv ilmutus ja lisapühakirjad. Joseph Smith on arvatavasti enim tuntud selle poolest, et ta tõlkis Mormoni Raamatu: Teise testamendi Jeesusest Kristusest ja pani aluse Kirikule 19. sajandil. Kiriku juhid pärast teda on igaüks andnud oma erilise panuse.
  • Usk Kirikut juhtivatesse prohvetitesse ja apostlitesse ei tähenda, et liikmeid oma juhte pimesi järgivad. Kuigi Jumala prohvet saab ilmutust ja inspiratsiooni kogu Kiriku juhatamiseks, võib ilmutust saada igal tasandil, nii koguduse juhtidena kui üksikute perede ja liikmetena. Liikmetelt oodatakse jumaliku juhatuse otsimist enda elus, Kiriku kohustuste täitmisel ja isegi ajalikes püüdlustes, näiteks tööalaselt. Liikmetelt oodatakse samuti, et nad palvemeelselt otsiksid oma tunnistust või tõekspidamist neile juhtide poolt õpetatud põhimõtete õigsusest.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.