Pressiteade

Muudatused templianni tseremoonias

Sõnum Esimeselt Presidentkonnalt

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond tegi esmaspäeval, 20. juulil 2020 järgmise avalduse muudatuste kohta templianni tseremoonias:

Templi pühad õpetused, lubadused ja tseremooniad on muistset päritolu ja suunavad Jumala lapsi Tema poole, kui nad teevad lepinguid ja õpivad rohkem Tema plaanist, kaasa arvatud Päästja Jeesuse Kristuse rollist.

Inspiratsiooni kaudu on templis toimuva õpetamise meetodid muutunud mitmel korral, isegi lähiajaloos, et aidata liikmetel templis õpitut paremini mõista ja selle järgi elada.

Osa templikogemusest on Jumalaga pühade lepingute ehk lubaduste tegemine. Enamik inimesi on tuttavad sümboolsete toimingutega, mis kaasnevad usuliste lepingute sõlmimisega (näiteks palvetamine, ristimisel vee alla kastmine või abielutseremoonia ajal käest kinni hoidmine). Sarnased lihtsad sümboolsed toimingud kaasnevad ka templilepingute tegemisega.

Tundes muret kõikide inimeste pärast ja soovides parandada templis õppimise kogemust, on templianni tseremoonias läbi viidud mõned muudatused. Arvestades templitalituste pühadust, palume meie liikmetel ja sõpradel nende muudatuste üle mitte spekuleerida või neid avalikult arutada. Selle asemel kutsume Kiriku liikmeid jätkuvalt ootama päeva, mil võime naasta palvemeelselt ning tänulikult osalema pühas templitöös.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.