Pressiteade

Mormoonide üldkonverents

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed, keda kutsutakse ka mormoonideks, kogunevad kaks korda aastas koosolekule, mida kutsutakse üldkonverentsiks. See üritus toimub lisaks pühapäeviti toimuvatele iganädalastele jumalateenistustele.

2014. aasta sügisese üldkonverentsi kõnesid saab lugeda, vaadata ja kuulata SIIT.

Üldkonverentse peetakse iga aasta aprillis ja oktoobris ja need koosnevad viiest kahetunnisest koosolekust, mida peetakse kahe päeva jooksul. Aprilli koosolekuid kutsutakse kevadiseks üldkonverentsiks ja oktoobri koosolekuid kutsutakse sügiseseks üldkonverentsiks.

Istungid laupäeva hommikul ja pärastlõunal ning pühapäeva hommikul ja pärastlõunal on kõigile avatud. Samas laupäevaõhtune istung on mõeldud viimse aja pühadest meestele ja noortele meestele, kes hoiavad preesterlust.

Viimse aja pühad kogu maailmas tulevad kokku, et võtta üldkonverentsist osa 21000-kohalises konverentsikeskuses , mis asub Salt Lake Citys Utah’ osariigis. Igale istungile jaotatakse tasuta pileteid ning ilma piletita külastajad võivad oodata ootereas.Lähedalasuval templiväljakul on lisaruumid nendele, kes konverentsikeskusesse ei mahu.

Kuna enamik Kiriku 14 miljonist liikmest ei saa isiklikult konverentsikeskusesse minna, kantakse koosolekuid üle satelliidi vahendusel 7400 kogudusehoonesse 102 riigis. Liikmed võivad konverentsi vaadata ka televiisorist Salt Lake Citys asuvate telejaamade KSL või BYU-TV vahendusel. Sellele lisaks kannab Kirik koosolekuid üle otse LDS.org veebilehel ja Mormon Channelis.

Konverentsi ajal kõnelevad Kiriku juhid erinevatel vaimsetel teemadel. Nad kõnelevad nii viimse aja pühadele kui ka valitsuste, usulahkude ja kogukondade esindajatele ning teistele konverentsi külastajatele. Kõnelejate seas on ülemaailmse Kiriku juht, president Thomas S. Monson, ja tema nõuandjad Kiriku juhtorganist Esimesest Presidentkonnast. Peale nende kõnelevad veel Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmed ja teised juhid.

Üldkonverentsi kõned kestavad 5−20 minutit. Kõnelejad valivad ise, mis teemal nad kõnelevad. Kõnede teemaks on tavaliselt evangeeliumi põhimõtted või kaasaja probleemid. Kõnelejad innustavad üksikisikuid ja peresid järgima Jeesust Kristust.

Pärast konverentsi lõppu avaldatakse kõned LDS.org veebilehel ja Kiriku ajakirjades Ensign ja Liahona.

Konverentsi istungitel esitavad muusikat Mormooni Tabernaakli koor, orelimängijad, teised Kiriku koorid ning kogudus. Muusika rõhutab evangeeliumi teemasid.

Kiriku juhid on pidanud üldkonverentsi alates 1830. aastast, mil Joseph Smith Kiriku asutas. Ajaloolase Glen M. Leonardi andmetel osales esimesel konverentsil umbes 30 liiget koos teistega, kes tundsid Kiriku vastu huvi.

Tänapäeval tõlgitakse konverentsi 92 keelde, et teenida suurt ja kasvavat rahvusvahelist liikmeskonda. Samuti kantakse seda üle Ameerika viipekeeles ja subtiitritega.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.