Teema

Misjonitöö

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku misjonitöö on tunnus, mille järgi Kirikut kõige enam tuntakse. Mormooni misjonäre võib näha maailmas sadade suurlinnade tänavatel, aga ka tuhandetes väiksemates kogukondades.

Misjonäride töö põhineb Uue Testamendi eeskujul, mille järgi misjonärid teenisid kahekaupa, õpetades evangeeliumi ja ristides uskujaid Jeesuse Kristuse nimel (vt näiteks Peetruse ja Johannese tööd Apostlite tegude raamatust).

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku eri misjonitel teenib pidevalt üle 80 000 misjonäri. Enamik neist on alla 25 aasta vanused noored, kes teenivad rohkem kui 400 misjonil üle kogu maailma.

Misjonärid võivad olla vallalised mehed vanuses 18 kuni 25, vallalised naised, kes on vähemalt 19-aastased, või pensionile jäänud abielupaarid. Misjonärid töötavad misjoni ajal samast soost kaaslasega, välja arvatud abielupaarid, kes töötavad koos oma abikaasaga. Vallalised mehed teenivad misjonil kaks aastat ja vallalised naised poolteist aastat.

Misjonärid saavad oma ülesande Kiriku peakorterist ning nad saadetakse ainult nendesse riikidesse, kus valitsus lubab Kirikul tegutseda. Misjonärid ei vali ise oma teenimispiirkonda ega tea ette, kas nad peavad uut keelt õppima.

Enne teenimispiirkonda minemist õpivad misjonärid mõnda aega ühes maailma viieteistkümnest misjonäride koolituskeskusest. Seal õpivad nad, kuidas õpetada evangeeliumi korrapärasel ja selgel viisil ja kui vaja, alustavad nad selle maa keele õpinguid, kuhu nad teenima saadetakse. Suurim koolituskeskus asub Provos Utah’s ja keskuseid on veel ka Argentiinas, Brasiilias, Tšiilis, Kolumbias, Dominikaani Vabariigis, Inglismaal, Ghanas, Guatemalas, Mehhikos, Uus-Meremaal, Peruus, Filipiinidel, Lõuna-Aafrikas, Hispaanias.

Meessoost misjonäre kutsutakse vanemateks ja naisi kutsutakse õdedeks.

Tavaline misjonäri päev algab kell 6.30 iseseisva õppetööga. Päev veedetakse evangeeliumi kuulutades, käies kokkulepitud kohtumistel, külastades kodusid või kohtudes inimestega tänaval või teistes avalikes kohtades. Misjonäride päev lõppeb kell 22.30.

Mõningates maailma osades saadetakse misjonäre teenima ainult humanitaar- või muudele spetsiaalsetele misjonitele. Need misjonärid ei kuuluta evangeeliumi.

Misjonitöö on vabatahtlik. Misjonärid katavad enda misjonikulud ise – välja arvatud nende reisikulud teenistuspiirkonda ja tagasi – ega saa oma teenistuse eest tasu.

Kontakt pere ja sõpradega piirdub teenimisajal kirjade kirjutamisega. Erilistel puhkudel saavad nad oma perega telefonitsi rääkida. Niikaua kui misjonärid misjonil teenivad, väldivad nad meelelahutust, pidusid ja teisi üritusi, mis on levinud selle vanusegrupi seas, et nad võiksid keskenduda teenimistööle ja inimestele Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetamisele.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.