Pressiteade

Maailma pereteemalisel kohtumisel soovitab mormoonide apostel viise, mis aitavad peredel edeneda

Vanem Christofferson jagab tähtsaid põhimõtteid ja soovitab tegevusi, mis ühendavad viimse aja pühade peresid

Jumalal on plaan oma igale lapsele. Abielu ja perekond on selles plaanis kesksel kohal. „Põhjus, miks me pereelu tähtsustame, on meie veendumuses, et Jumal lõi perekonna – ja pühitses pereelu – Tema eesmärkidel. Sellest lähtub tõekspidamine, et vanemate ja perede kohustused ja põhimõtted, mille üle siin arutame, on tõepoolest jumalikult määratud.”

See oli vanem D. Todd Christoffersoni sõnum neljapäeval, kaheksandal maailma pereteemalisel kohtumisel Philadelphias. Tegemist on iga kolme aasta tagant toimuva kohtumisega, mida organiseerib Rooma-Katoliku kirik. Selleaastasel üritusel osales üle 17 500 inimese 100 riigist, esinesid paljude ülemaailmsete usundite juhid ja mõtlejad, nende hulgas ka paavst Francis.

Vanem Christofferson, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige, jagas oma ettekandes (kahe kohaliku mormoonipere abil, kes rääkisid isiklikke lugusid) tähtsaid põhimõtteid ja tegevusi, mis ühendavad viimse aja pühade kodusid. Nende seas olid perepalve, pere pühakirjauurimine, pereõhtu, koos lõbutsemine, pereajalugu, -nõukogu ja ühine ajaveetmine. Samuti jagas ta kolmeminutilist videot Esimese Presidentkonna õpetustest perekonna kohta.

Ta palus oma publikul palvemeelselt kaaluda, mida nad kuulsid, ja mõelda, kuidas need põhimõtted ja tegevused – või oma oludele kohandatud vorm nendest – võivad õnnistada nende peret ja peresid, keda nad teenivad.

Vanem Christofferson ütles, et perepalve aitab jõuetutel leida jõudu; perega koos pühakirjade uurimine (mormoonid loevad nelja pühakirjaraamatut) aitab valmistuda elukatsumustega silmitsiseismiseks; ja pereõhtu (sajandivanune mormoonide traditsioon veeta üks õhtu nädalas koos oma perega) tugevdab peresid. Ta ütles samuti, et perelugude uurimine annab perele „rohkem kindlust ja vastupidavust enda probleemidega toime tulla”.

„Kui me seda [üritust] planeerisime, püüdsime saada abi erinevatelt usukogukondadelt, et välja selgitada, kuidas olla hea pere,” ütles Philadelphia peapiiskop Charles J. Chaput. „Minu arvates ei tee seda keegi paremini kui mormoonide kogukond ja viimse aja pühad. Olen tänulik, et te olete valmis meid õpetama.”

Kuigi mõned annavad alla võitluses perede tugevdamiseks, kuna leiavad, et selleks on juba liiga hilja, ütles vanem Christofferson, et on tähtis mõelda pikemas perspektiivis.

„Olen kuulnud võrdlust, et laste kasvatamine on nagu aia harimine,” ütles ta. „Te ei saa sundida taimi ja lilli õitsema siis, kui seda tahate, ja nii, nagu teie tahate, kuid te võite teha palju selleks, et luua keskkond, mis muudab õitsemise tõenäolisemaks. Sellest me täna rääkisimegi. Oluline ei ole ainult see, mida meie teeme, vaid see, mida lubame Jumalal enda kaudu teha.”

Alates ajast, kui maailma pereteemaline koosolek 1994. a paavst Johannes Paulus II korraldusel on toimunud, peeti seda sel aastal esimest korda Ameerika Ühendriikides. Selleaastase ürituse teema on „Armastus on meie missioon: täisjõus perekond”.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.