Ametlik teadaanne

Kutsuti uued Abiühingu ja Algühingu üldjuhatused

2022. aasta kevadisel üldkonverentsil kuulutati välja 12 uue juhi kutsed. Nende kutsete seas oli kuus üldjuhist seitsekümmet ja uued Abiühingu ja Algühingu üldjuhatused. Uued Abiühingu ja Algühingu juhid alustavad teenimisaega 1. augustil 2022.

President Dallin H. Oaks, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimesest Presidentkonnast teatas nendest kutsetest konverentsi laupäeva pärastlõunasel istungil.

Uus Abiühingu üldjuhatus

Abiühingu üldjuhatus (alates 1. augustist 2022): esimene nõuandja J. Anette Dennis (vasakul), juhataja Camille N. Johnson (keskel) ja teine nõuandja Kristin M. Yee (paremal). © 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Õde Camille N. Johnson, juhataja

Õde Johnson on teeninud viimase aasta Algühingu üldjuhatajana. Tema ja ta abikaasa Douglas teenisid aastatel 2016–2019 Peruus Arequipa misjonil misjonijuhtidena. Kui nende teenistus lõppes, naasis õde Johnson tööle advokaadina advokaadibüroosse Snow, Christensen & Martineau. Ta on teeninud oma kohalikus koguduses mitmes õpetamis- ja juhtimisülesandes. Õde Johnson on saanud Utah’ ülikoolist inglise keele ja õigusteaduse kraadi. Temal ja ta abikaasal on kolm poega. Ta on sündinud Ameerika Ühendriikides Idaho osariigis Pocatellos.

Õde J. Anette Dennis, esimene nõuandja

Õde Dennis on teeninud paljudes ülesannetes, sealhulgas Algühingu üldnõukogus, Utah’ osariigi Davise maakonna avalike suhete nõukogus, Ecuadoris Guayaquili templiemandana ja koos abikaasaga Ecuadoris Guayaquili läänemisjonil. Ta on sündinud Ameerika Ühendriikides Utah’ osariigis Provos ja õppinud Brigham Youngi ülikoolis algklasside õpetajaks. Temal ja ta abikaasal Jorge Dennisel on neli last ja üheksa lapselast.

Õde Kristin M. Yee, teine nõuandja

Õde Yee töötab Kiriku animatsioonitiimi juhina. Varem töötas ta 13 aastat stuudios Disney Interactive. Kirikus on ta teeninud Algühingu üldnõukogus (alates 2021. aastast), vaia ja koguduse Abiühingu juhatajana, koguduse Noorte Naiste juhatajana ja pühapäevakooli õpetajana. Ta on saanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Brigham Youngi ülikoolist. Ta on sündinud Ameerika Ühendriikides California osariigis Sacramentos.

Uus Algühingu üldjuhatus

Algühingu üldjuhatus (alates 1. augustist 2022): esimene nõuandja Amy Wright (vasakul), juhataja Susan H. Porter (keskel) ja teine nõuandja Tracy Y. Browning (paremal). © 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Õde Susan H. Porter, juhataja

Õde Porter on viimase aasta teeninud Algühingu üldjuhatuse esimese nõuandja. Enne seda töötas ta neli aastat Abiühingu üldnõukogus. Ta on teeninud ka oma kohalikus koguduses mitmes õpetamis- ja juhtimisülesandes. Tema ja tema surnud abikaasa vanem Bruce D. Porter seitsmekümnest (1952–2016) kasvatasid oma kahte poega ja kahte tütart USA idaosas, Saksamaal ja Utah’s ning täitsid Kiriku ülesandeid Venemaal ja Lähis-Idas. Õde Porter on lõpetanud Brigham Youngi ülikooli bakalaureusekraadiga keemia erialal. Ta on töötanud laborandina ja osalise tööajaga matemaatikaõpetajana. Ta on sündinud Ameerika Ühendriikides Oklahomas ja kasvanud üles New Yorgis.

Õde Amy Wright, esimene nõuandja

Õde Wright on viimase aasta teeninud Algühingu üldjuhatuses teise nõuandjana. Enne seda teenis ta kolm aastat Noorte Naiste üldnõukogus. Ta on sündinud Salt Lake Citys ja sai Utah’ ülikoolis bakalaureusekraadi inimarengu ja pereuuringute erialal. Õde Wright töötas Marquette'i ülikoolis Diederichi kommunikatsioonikolledžis, kus ta aitas korraldada linnaajakirjanduse laagrit vähekindlustatud noortele. Temal ja ta abikaasa Jamesil on kolm poega. Ta on osalenud mitmetes õpetamis- ja juhtimisülesannetes oma kohalikus koguduses ning teeninud oma kogukonnas.

Õde Tracy Y. Browning, teine nõuandja

Õde Browning on olnud Abiühingu üldnõukogu liige alates 2018. aastast. Ta on sündinud New Rochelle'is New Yorgis, kuid veetnud suure osa oma lapsepõlvest Jamaica saarel Lääne-Indias, kus sündisid tema ema ja isa. Ta töötas 15 aastat finantsteenuste sektoris Morgan Stanley’s, enne kui ta 2015. aastal Kirikusse tööle asus. Õde Browning töötab praegu klienditeeninduse direktorina Kiriku kirjastusosakonnas. Tema ja tema abikaasal Brayden D. Browningil on üks tütar ja poeg.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.