Pressiteade

Kiriku seminarid lisavad peagi eluks ettevalmistamise õppetunde

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku seminaridel ja usuinstituutidel on hea meel teatada uutest eluks ettevalmistamise õppetundidest. Kiriku seminari õppekava märkimisväärne laiendamine algab 2024. aasta jaanuaris kooliõppe osana toimiva programmi osas (mõnes Ameerika Ühendriikide ja Kanada piirkonnas), millele järgneb ülemaailmne kasutuselevõtt 2025. aasta jaanuaris.

<p>Õpilased osalevad Kiriku Seminaride ja Usuinstituutide programmi tunnis.</p>
Õpilased osalevad Kiriku Seminaride ja Usuinstituutide programmi tunnis.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Need täiustatud seminaritunnid on vastus tänapäeva noorte muutuvatele vajadustele. Lisaõppekava aitab õpilastel kasutada Jeesuse Kristuse väge kõigis eluvaldkondades, säilitades samal ajal pühakirjadel põhineva aluse ja järgides evangeeliumi uurimismaterjali „Tule, järgne mulle”.

„Meie eesmärk on arendada Jeesuse Kristuse jüngreid,” ütles Kiriku haridusvolinik, vanem Clark G. Gilbert. „Selle võti on pakkuda eluks ettevalmistamise vahendeid, mis on ankurdatud Jeesusesse Kristusesse ja põhinevad pühakirjadel. Me vaataksime märgist mööda, kui elus vajalikud emotsionaalse vastupidavuse ja kolledžiks ettevalmistamise õppetunnid ei õpetaks õpilasi kaasama Issandat oma õppimisse. Me õpetame seda põlvkonda vaatama Päästja poole oma arengu igas aspektis.”

Täiustatud seminaritunnid aitavad õpilastel toime tulla keeruliste eluoludega, täita oma jumalikku identiteeti ja potentsiaali, saada iseseisvaks, kujundada tervislikke harjumusi, saavutada koolis edu, omandada lisaharidust, valmistuda misjonil teenimiseks ning sõlmida ja pidada templilepinguid. See laiahaardelisem lähenemine valmistab noori paremini ette seisma silmitsi tänapäevamaailma keerukusega, jäädes samal ajal kindlaks pühakirjadele – see aitab õpilastel lõpuks süvendada oma pöördumist Kristusesse.

„Lisades seminari õppekavasse eluks ettevalmistuse õppetunnid, loodame avada vaimse allika, millesarnast me pole varem näinud,” ütles Seminaride ja Instituutide administraator Chad Webb. „Meie lootus on aidata valmistada ette noorte põlvkonda, et nad oskaksid uurida pühakirju ja olla seotud elavate prohvetite õpetustega – emotsionaalselt vastupidavate noorte põlvkonda, kellel on oskused ja võimekus koolis edu saavutada ning saada õigemeelseteks isadeks ja emadeks ning juhtida Kirikut ja oma kogukondi.”

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.