Ametlik teadaanne

Kiriku nimi

 

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell M. Nelson on andnud välja järgmise teate seoses Kiriku nimega:

Issand on rõhutanud mulle selle nime tähtsust, mille Ta ilmutas oma Kirikule, nimelt et see on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. Meil seisab ees töö, et viia ennast Tema tahtega kooskõlla. Viimaste nädalate jooksul on erinevad Kiriku juhid ja osakonnad teinud algust vajalike sammudega, et seda teha. Järgnevate kuude jooksul antakse teile selle tähtsa küsimuse kohta lisainfot.

Vaadake uuendatud pressikeskuse stiilijuhendit, mis annab juhiseid selle kohta, kuidas õigesti Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikule viidata. Eelolevatel kuudel uuendatakse Kiriku veebilehti ja materjale, et need kajastaksid president Nelsonilt saadud juhatust.

Stiilijuhend − Kiriku nimi

Kiriku ametlik nimi on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. See täielik nimi anti 1838. aastal Joseph Smithile Jumalalt saadud ilmutusena.

  • Esmamainimisel soovitame kasutada Kiriku täisnime: Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik.
  • Kui on vajalik Kiriku nime lühendada, palume kasutada nimetusi „Kirik” või „Jeesuse Kristuse Kirik”. Samuti on õige kasutada nime „Jeesuse Kristuse taastatud Kirik” ning selle nime kasutamist soovitatakse.
  • Kuigi termin „Mormooni Kirik” on olnud avalikkuses Kiriku hüüdnimena kaua kasutuses, ei ole tegemist ametliku nimega ja Kirik ei soosi selle kasutamist. Seepärast palun vältige kasutamast Kiriku nime asemel lühendit „VAP” või hüüdnime „mormoon”, nagu on nimetustes „Mormoonide Kirik”, „VAP Kirik” või „Viimse Aja Pühade Kirik”.
  • Viidates Kiriku liikmetele, eelistame nimetust „Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed”, kuigi sobib ka nimetus „viimse aja pühad”. Me palume, et ei kasutataks terminit „mormoonid”.
  • Nime „Mormon” ja nimetust „mormoon” on kohane kasutada pärisnimedes, nagu Mormoni Raamat ja omadussõnana sellistes väljendites nagu mormoonide teekond.
  • Sõna „mormonism” on sobimatu ja seda ei tohiks kasutada. Kirjeldades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikule omast õpetuste, kultuuri ja elustiili kogumit, on õige ja sobiv kasutada terminit „Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium”.
  • Viidates inimestele või organisatsioonidele, kes praktiseerivad mitmenaisepidamist, tuleks märkida, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik ei ole seotud mitmenaisepidamist harrastavate rühmadega.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.