Pressiteade

Kiriku juhid saavad infot uuest ülemaailmsest laste ja noorte tegevuskavast.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku juhtidele saadeti teatis infoga uue ülemaailmse laste ja noorte tegevuskava rakendamise kohta.

  

8. mail 2018 teatas Esimene Presidentkond, et uus tegevuskava vahetab 1. jaanuarist 2020 välja olemasolevad Kiriku laste- ja noorteprogrammid, sealhulgas skaudi-, „Isikliku arengu”, „Kohus Jumala ees” ja „Usk Jumalasse” programmid.

Vastavalt 15. juuli teatisele innustatakse lapsi ja noori lõpetama oma praegused programmid 31. detsembriks, kuid autasusid saab tellida kuni 1. märtsini 2020, kui nad peaksid rohkem aega vajama.

Teatisega on samuti kaasas ajakava sellest, mida kohalikud Kiriku juhid võivad oodata ajavahemikus praegusest kuni uue aasta alguseni, mil uus kodukeskne kiriku toetatud laste ja noorte tegevuskava käiku läheb.

Juhataja M. Russell Ballard, Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi tegevjuht räägib laste ja noorte tegevuskava üksikasjadest 29. septembri eriülekande jooksul. Lisaks toimub 17. novembril ürituse ülekanne lastele ja noortele koos vanem Gerrit W. Gongiga Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist, mis tõlgitakse 18 keelde.

Vahendid kohalikele juhtidele on saadaval veebilehel (ChildrenandYouthLeaders.ChurchofJesusChrist.org), nende seas tutvustav juhend vanematele ja juhtidele. Septembris seda veebilehte uuendatakse liikmetele kasutamiseks ja tehakse kättesaadavaks sebu, hiina (lihtsustatud), hiina (traditsiooniline), inglise, prantsuse, saksa, itaalia, jaapani, korea, portugali, vene, samoa, hispaania, tagalogi ja tonga keeles.

„Selles laste ja noorte algatuses õpetatavad põhimõtted esindavad kõrgemat, pühamat viisi, kuidas innustada pealekasvavat põlvkonda järgima Jeesust Kristust ja rakendama Tema evangeeliumi nende elu igas valdkonnas,” ütleb Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi sõnum selles juhendis. „See suur ettevõtmine kaasab evangeeliumi õppimist, võimalusi teenida, isiklikku arengut ja põnevaid üritusi.”

Kuigi see uus tegevuskava põhineb praegusel, rõhutades jätkuvalt evangeeliumiõppimist, kogunemist teenimiseks ja üritusteks ja isiklikku arengut, innustatakse lapsi ja noori nüüd valima ise oma eesmärke. Need eesmärgid – koos õppimise, teenimise ja lõbusate üritustega – „aitavad neil kasvada vaimselt, sotsiaalselt, füüsiliselt ja intellektuaalselt”.

Trükiversioonid uutest materjalidest „Isiklik areng: laste juhend” ja „Isiklik areng: noorte juhend” saadetakse Kiriku üksustesse novembris ja detsembris.

Mobiilirakendus „Gospel Living” (Evangeeliumi järgi elamine) on saadaval inglise, hispaania ja portugali keeles ning tehakse hiljem saadavaks lisakeeltes.

Selle uue programmi materjalid on alguses, kui programmiga jaanuari kuus alustatakse, saadaval 15 keeles. Materjalid, ülekanded ja veebileht on saadaval lisakeeltes 1. märtsiks.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.