Pressiteade

Kiriku juhid julgustavad liikmeid sõlmima lepinguid ja süvendama suhteid Jeesuse Kristusega

Teatati 15 uuest templist, neist üks Šotimaal Edinburghis

2024. aasta aprillis Salt Lake City konverentsikeskuses toimunud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldkonverentsil kutsuti Kiriku liikmeid üles veetma rohkem aega templis ja olema ustavamad Jumala lepingutele. Kiriku president Russell M. Nelson ütles, et „miski ei aita teil rohkem raudkäsipuust kinni hoida kui templis Jumala kummardamine nii regulaarselt, kui teie olukord võimaldab”.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldkonverentsid toimuvad iga kuue kuu tagant. Kiriku ülemaailmsed juhid pöörduvad liikmete ja sõprade poole kogu maailmas. 2024. aasta 6.–7. aprillil toimunud konverentsi viie istungi otseülekanded toimusid 70 keeles. Mõned päevad hiljem lisatakse saadaolevatele salvestistele veel 30 keelt. 

Jumala plaan on loodud selleks, et kõiki koju tuua, ütles vanem Patrick Kearon Inglismaalt. Vanem Kearon on Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi uusim liige. Jumala plaan on loodud selleks, et tuua kõik Tema lapsed koju, mitte neid eemal hoida, ütles ta.

Õde J. Anette Dennis, naisorganisatsiooni juht, kõneles seejärel Jumalaga lepingute sõlmimisest. Ta tuletas liikmetele meelde, et meil on eesõigus ja õnnistus astuda Jumalaga lepingusuhtesse, kus meie enda elu võib saada selle lepingu sümboliks. Ta jätkas, öeldes, et lepingud loovad sellise suhte, mis võimaldab Jumalal meid aja jooksul vormida ja muuta ning aidata meil saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks.

Vanem Massimo De Feo, üldjuhist seitsekümmend ja Kesk-Euroopa piirkonna juhataja, jagas Uue Testamendi lugu pimedast mehest, et õpetada kolme põhimõtet selge vaimse nägemise hoidmiseks. Esimene on keskenduda Jeesusele Kristusele ja jääda ustavaks sellele, mis on meile teadaolevalt tõde. Teine on jätta maha loomupärane inimene, parandada meelt ja alustada uut elu Kristuses. Kolmas põhimõte on kuulda Issanda häält ja lasta Tal end juhatada.

Vanem Dieter F. Uchtdorf Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist õpetas samme, kuidas leida kõrgemat rõõmu Jeesuse Kristuse kaudu – rõõmu, mis on Jumala plaani eesmärk Tema laste heaks.  Saksamaal sündinud apostel ütles: „Kui tunnete, et teie elus võiks olla rohkem sellist rõõmu, asuge Jeesuse Kristuse ja Tema tee järgimise teekonnale.”

Vanem Jack N. Gerard, teine nõuandja Kesk-Euroopa piirkonna juhatuses, valis ausameelsuse teema. „Ausameelsus meie valikutes väljendab välispidiselt sisemist pühendumust Päästja Jeesuse Kristuse järgimisele,” ütles ta.

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist tuletas kõigile meelde, et „Jumal kuuleb igat meie palvet ja vastab neile kõigile vastavalt sellele teekonnale, mille Ta on meile täiuslikkuse saavutamiseks visandanud”. Seejärel kinnitas vanem Holland, et ainult Jumalale teadaolevatel põhjustel vastatakse palvetele teisiti, kui me loodame – „kuid ma luban, et neid kuuldakse ja neile vastatakse nii, nagu Ta oma raugematu armastusega oma ajakavas ette näeb”.

Õde Susan H. Porter, Kiriku lasteprogrammi juht, kutsus kõiki palvetama, et tunda Jumalat, isiklikult kasvada ja näidata Jumala armastust teiste vastu.

Konverentsi ajal toetasid Kiriku liikmed muudatusi juhtide seas. Kutsuti uus Pühapäevakooli üldjuhatus. Kaheksa üldjuhist seitsmekümmet vabastati ja neile anti emeriidi staatus. Üle maailma kutsuti 11 uut piirkonna seitsekümmet, kellest kolm alustavad teenimist Kiriku Kesk-Euroopa piirkonnas alates 1. augustist 2024.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku seitsmekümned on kutsutud „erilisteks tunnistajateks” ja on Kaheteistkümne Apostli juhtimise all abiks „kiriku ülesehitamisel ja selle kõikide asjade korraldamisel”.

2024. aasta aprilli üldkonverentsi viimasel istungil teatas president Russell M. Nelson plaanist ehitada15 uut templit:

 • Uturoa, Prantsuse Polüneesia
 • Chihuahua, Mehhiko
 • Florianópolis, Brasiilia
 • Rosario, Argentina
 • Edinburgh, Šotimaa
 • Brisbane, Austraalia
 • Victoria, Briti Columbia
 • Yuma, Arizona, Ameerika Ühendriigid
 • Houston, Texas, Ameerika Ühendriigid
 • Des Moines, Iowa, Ameerika Ühendriigid
 • Cincinnati, Ohio, Ameerika Ühendriigid
 • Honolulu, Hawaii
 • West Jordan, Utah, Ameerika Ühendriigid
 • Lehi, Utah, Ameerika Ühendriigid
 • Maracaibo, Venezuela

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.