Teema

Kiriku ajalooraamatukogu

Kiriku ajalooraamatukogu on pühendatud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ajaloo säilitamisele ja informatsiooni jagamisele. Hoone avati 2009. aasta juunis ja seda on külastanud tuhanded inimesed, kellel on huvi usundi ajaloo ja liikmete vastu.

21 000-ruutmeetrisel hoonel on viis korrust, seal on avalik raamatukogu ja lugemistuba ning hoiuruumid, kus hoiustatakse järgmisi ajaloolisi kogusid:

  • 270 000 raamatut, brošüüri, ajakirja, käsiraamatut jne,
  • 240 000 trükis ilmumata originaaldokumentide kollektsiooni (päevaraamatud, päevikud, kirjavahetus, koosolekumärkmed jne),
  • 3,5 miljonit Kiriku liikmetele antud patriarhaalset õnnistust,
  • 13 000 fotokollektsiooni,
  • {nb}23 000 audio- ja videolindistust.

Mõned nendest esemetest on saadaval raamatukogu avalikus osas, teisi aga hoitakse arhiivi hoiuruumides ja väljastatakse külastajatele lugemissaalis kasutamiseks.Külastajad kasutavad neid materjale tihti raamatu või akadeemilise väljaande jaoks uurimistööd tehes. Teised kasutavad Kiriku ajalooraamatukogu kollektsioone, et uurida rohkem oma mormoonidest esivanemate või Lääne ajaloo kohta.

Tipptasemel hoonel on kaht tüüpi hoiuruume, mis on loodud kaitsmaks ajaloolisi artefakte. Kümne peamise hoiuruumi temperatuuri hoitakse 12,8ºC ja 35% õhuniiskuse juures. Samuti on kaks ruumi, mille temperatuuri hoitakse -20ºC juures, et säilitada värvilisi videofilme, fotosid ja ülestähendusi, millel on Kiriku jaoks eriline tähtsus.

Peale avalike ruumide ja hoiuruumide on uuel hoonel ka säilitusruumid, ruumid kogude täiendamiseks ja uurimistööks. Kiriku säilitusalane töö kaasab aastas umbes 300 kuni 500 raamatut ja dokumenti ning 3000 kuni 4000 audiovisuaalset salvestist. Kogude arendamise töötajad hangivad ja katalogiseerivad igal aastal 500 kuni 700 uut kollektsiooni, nende hulgas 6000 väljaannet. Uues hoones on ka bürooruumid töötajatele ja vabatahtlikele, kes vastutavad ajalooliste paikade, veebisisu ja väljaannete eest, nagu The Joseph Smith Papers (Joseph Smithi kirjutised).

Kiriku ajalooraamatukogu sai hõbedase sertifikaadi hoone keskkonnasäästliku disaini eest (LEED). Et hoonele see keskonnasõbralikkuse sertifikaat välja teenida, peab hoonel olema väiksem energiakulu, siseruumidesse tuleb tuua rohkem päevavalgust, paigutades tööpaigad akende lähedale, koht peab asuma ühistranspordi liinide läheduses ja peab olema kasutatud samas piirkonnas toodetud ehitusmaterjale, taaskasutatavaid materjale või materjale, mis toodavad vähem inimeste tervisele kahjulikke gaase.


{nb}

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.