Uudislugu

Kiriku ajaloo-osakond annab raamatuna välja Mormoni Raamatu trükikäsikirja

See on kõige hiljutisem projekti „Joseph Smithi dokumendid” raames välja antud köide

Teisipäeval andis Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ajaloo-osakonna alla kuuluv Kiriku Ajaloolaste Kirjastus (Church Historian’s Press) projekti „Joseph Smithi dokumendid” raames välja uue köite, milles on avaldatud Mormoni Raamatu trükikäsikiri. „Ilmutused ja tõlked, 3. köide: Mormoni Raamatu trükikäsikiri” on selle projekti 11. avaldatud köide. Eesmärk on muuta avalikuks kõik Kiriku asutaja Joseph Smithi või tema kirjutajate dokumendid.

„Meil on hea meel, et see dokument on nüüd õpetlastele ja Kiriku liikmetele soovi korral lugemiseks ja uurimiseks kättesaadav,” ütles vanem Steven E. Snow seitsmekümne kvoorumist Kiriku Ajalooraamatukogus peetud pressikonverentsil. „Selle ja teiste Joseph Smithi dokumentide projekti köidete puhul on hea see, et lõpuks pannakse need internetti üles ja siis on need kõigile vabalt kättesaadavad.” Vanem Snow teenib ka Kiriku ajaloolase, ülestähenduste pidaja ja Kiriku ajaloo-osakonna tegevjuhina.

Köide antakse välja kahes värvilises ja suuremõõdulises osas, kus kõrge resolutsiooniga fotodena on trükitud ajaloolise käsikirja iga lehekülg ja värvikoodiga varustatud transkriptsioon. Lisaks käsikirja fotodele ja trükitud tekstile on köites ka nimekiri kirjutajatest ja trükkalitest, kes Mormoni Raamatu 1830. aasta väljaande loomisel ja trükkimisel osalesid.

„Kõrge kvaliteediga värvilised pildid Mormoni Raamatu kõige täielikumast varajasest käsikirjast annavad selle köite kasutajatele enneolematu võimaluse tunda, justkui hoiaksid nad enda käes originaali,” ütles Kiriku abiajaloolane ja ülestähenduste pidaja Richard E. Turley noorem.

Mormoonid peavad Mormoni Raamatut koos Piibliga pühakirjaks ja usuvad, et see on teine testament Jeesusest Kristusest ning sisaldab ülestähendust muistsest Ameerika tsivilisatsioonist. 

Mormoni Raamatu tõlkimise kohta käiv artikkel ilmub 2015. aasta oktoobris Kiriku ajakirjas Liahoona ja on juba praegu loetav internetis. Nii uue köite sissejuhatuses kui ka ajakirjas ilmuvas artiklis käsitletakse, milliste vahenditega Joseph Smith tõlketööd tegi, ning mõlemas avaldatakse varem ilmumata fotosid nägijakivist, mida Joseph Smith tõenäoliselt Mormoni Raamatu tõlkimiseks kasutas.

Sellele kivile on tihtipeale viidatud kui ovaalsele šokolaadi värvi kivile. Joseph Smith andis kivi oma kirjutajale Oliver Cowderyle, sealt edasi läks see Cowdery lese Elizabeth Whitmer Cowdery kätte ning temalt Phineas Youngile. Young andis selle oma vennale Brigham Youngile, kes oli Kiriku teine president. Pärast president Youngi surma annetas üks tema naistest, Zina D. H. Young, selle Kirikule. Ajalooliste ülestähenduste kohaselt oli Joseph Smithil lisaks sellele nägijakivile elu jooksul veel teisedki nägijakivid.

Kogu projekti toetab Rahvuslik Ajalooliste Väljaannete ja Ülestähenduste komisjon (National Historical Publications and Records Commission NHPRC), mis on Rahvuslike Arhiivide allüksus. Joseph Smithi dokumentide köited on põhjalikult eelretsenseeritud nii Kiriku kui ka kirikuväliste teadlaste poolt.

Joseph Smithi dokumentide trükiversioon tuleb valmiskujul eeldatavasti 20-köiteline. See jaguneb kuueks osaks: päevikud, ilmutused ja tõlked, ajalugu, dokumendid, administratiivsed ülestähendused ning juriidilised ja ärialased ülestähendused. Projekti esimene köide avaldati aastal 2008. Lisainfot võib leida veebilehelt josephsmithpapers.org.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.