Ametlik teadaanne

Kirik väljendab muret vägivalla, sõja ja usulise tagakiusamise eest põgenevate inimeste pärast.

Vastusena meedia hiljutisele küsimusele tehti järgmine avaldus:
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on mures kõigi Jumala laste ajaliku ja vaimse heaolu
pärast kogu maailmas, eriti tuntakse muret nende pärast, kes põgenevad füüsilise vägivalla ja
usulise tagakiusamise eest. Kirik innustab kõiki inimesi ja valitsusi töötama koos, leidmaks parimat
lahendust, et tulla vastu inimeste vajadustele ja leevendada kannatusi.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.