Pressiteade

Kõnelejad ülemaailmsel viimse aja pühade konverentsil innustavad vaimset mõtteviisi

Vaimne mõtteviis ja Jeesuse Kristuse esikohale seadmine sillutavad valikuid tehes teed rõõmsale elule, ütles president Russell M. Nelson eelsalvestatud videosõnumis, mida näidati 30. septembril ja 1. oktoobril 2023 toimunud kahepäevase konverentsi viimasel istungil Salt Lake Citys Ameerika Ühendriikides ja edastati vaatajaskonnale üle kogu maailma. 

„Kui te mõtlete selestiliselt, näete katsumusi ja vastuseisu uues valguses,” lisas hiljuti oma 99. sünnipäeva tähistanud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president. Ta ütles, et selestiline mõtteviis muudab inimese südant ja paneb siiramalt palvetama. Lihasevigastuse tõttu jälgis ta istungeid tehnoloogia kaudu ega viibinud isiklikult kohapeal.

Üldkonverents on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üleilmne kogunemine. Kaks korda aastas, aprilli esimesel nädalavahetusel ja oktoobri esimesel nädalavahetusel, jagavad Kiriku juhid kogu maailmast sõnumeid või jutlusi, mis keskenduvad Jeesusele Kristusele ja Tema evangeeliumile. Üldkonverentsi vaatama, kuulama ja sellel osalema kutsutakse igasuguste uskumuste, tõekspidamiste ja taustaga inimesi kõikjalt maailmast.

Konverentsil esinesid teiste seas Saksamaalt pärit vanem Dieter F. Uchtdorf, vanem Alan T. Phillips Ühendkuningriigist ja vanem Christophe G. Giraud-Carrier, kes on sündinud Prantsusmaal. Esinejaid oli veel ka Argentinast, Brasiiliast, Guatemalast, Koreast, Uus-Meremaalt ja Ameerika Ühendriikidest.

Vanem Uchtdorf Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kasutas oma kõnes tähendamissõna kadunud pojast. Selles piibliloos, mille algselt rääkis Jeesus Kristus, lahkub mässumeelne poeg kodust ja raiskab ära oma pärandi. Kui poeg on naasnud, andestab isa talle ja võtab ta koju tagasi.

Vanem Uchtdorf pöördus nende poole, kes on oma usu silmist kaotanud, lubades neile, et kui nad otsustavad naasta ja kõndida Jeesuse Kristuse rajal, siseneb Tema vägi nende ellu ja muudab neid.

„See, kuidas me üksteist kohtleme, on tõeliselt oluline,” sõnas vanem Phillips. Ta julgustas kuulajaid aitama neid, kellel on peres, koguduses või kohalikus kogukonnas raskusi. Abivajajate eest hoolitsemine võib hõlmata ka püüdu leevendada äärmises vaesuses elavate ja tagakiusamise, konfliktide ja vägivalla tõttu sunniviisiliselt ümberasustatud inimeste kannatusi.

Oma esimeses üldkonverentsikõnes selgitas vanem Giraud-Carrier, et inimesed võivad olla kasvanud erinevates kultuurides, tulla erinevatest sotsiaal-majanduslikest oludest, olla erineva taustaga, sealhulgas võivad nad erineda rahvuselt, nahavärvilt, toidueelistustelt ja poliitilise orientatsiooni poolest. Kuid kõik on tema sõnul eranditult Jumala lapsed.

Vanem Alexander Dushku kutsuti sellel konverentsil üldjuhist seitsmekümneks. Üldkonverentsi juhtide istungil toetati kahte uut piirkonna seitsetkümmet ja kaks vabastati.

Konverentsi lõpus teatas president Nelson, et Kirik ehitab 20 uut templit Aafrikasse, Aasiasse, Ladina-Ameerikasse, Ameerika Ühendriikidesse ja Okeaaniasse. Viimse aja pühad peavad templit Jumala kojaks, püha- ja rahupaigaks, mis eraldavad meid maailma muredest. Need erinevad tuhandetest tavapärastest kogudusehoonetest üle kogu maailma, mida pühapäevastel jumalateenistustel kasutatakse.

Konverentsi muusika kõlas erinevate kooride esituses, nende seas Templiväljaku Tabernaakli koor. Muusikat juhatasid Mack Wilberg ja Ryan Murphy ning orelil saatsid Andrew Unsworth ja Richard Elliott.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.