Teema

Külastuskeskused

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikul on külastuskeskuseid kogu maailmas, et aidata selgitada Kiriku tõekspidamisi üldsusele. Need tasuta külastuskeskused asuvad tavaliselt templite või ajalooliste paikade läheduses.

Iga külastuskeskus on unikaalne, kuid need kõik rõhutavad viimse aja pühade püüdeid järgida Jeesust Kristust. Muuhulgas käsitletakse ka elu eesmärki ja perekondade tähtsust. Neid tõekspidamisi jagatakse väljapanekute, audiovisuaalsete esitluste ja interaktiivsete infokioskite kaudu. Igas keskuses on ka Kiriku misjonärid, kes vastavad küsimustele. Külastajad võivad veeta keskuses nii palju või vähe aega, kui nad ise soovivad, olenevalt nende ajagraafikust.

Siin on nimekiri mormoonide külastuskeskustest. Lisainformatsiooni asukoha, lahtiolekuaegade ja kontaktinfo kohta saate lingile klõpsates.

Kumoora künka külastuskeskus (Palmyra, New York)

Hawaii Laie templi külastuskeskus

Idaho Fallsi templi külastuskeskus

Independence’i külastuskeskus Missouris

Ajaloolise Kirtlandi külastuskeskus Ohios

Londoni templi külastuskeskus

Los Angelese templi külastuskeskus

Arizona Mesa templi külastuskeskus

Mexico City templi külastuskeskus

Nauvoo külastuskeskus Illinoisis

Uus-Meremaa templi külastuskeskus

California Oaklandi templi külastuskeskus

Utah’ Park City sugupuukeskus

Salt Lake City Templiväljaku põhjapoolne külastuskeskus

Salt Lake City Templiväljaku lõunapoolne külastuskeskus

Utah’ St. George’i templi külastuskeskus

Washington D.C. templi külastuskeskus

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.