Teema

Külastusõpetaja

Külastusõpetaja on naine, kes on määratud viimse aja pühade koguduses või harukoguduses abistama ja toetama teist naist. Igale naisele määratakse kaks külastusõpetajat, kes võtavad temaga vähemalt kord kuus ühendust ja julgustavad teda elama Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi. Regulaarne külastus sisaldab vaimset sõnumit, mida kohandatakse külastatava naise vajadustele ja muredele. Tihtipeale innustavad sõnumid evangeeliumialast vestlust ja naised õpivad koos.

„Külastusõpetajad teenivad Päästja asemel. Meie käed on Tema käed, meie armastus on Tema armastus ja meie teenistus on Tema teenistus. Head külastusõpetajad tunnevad õdesid, keda nad külastavad. Nad armastavad neid ja aitavad neil evangeeliumi õppida .. Nad keskenduvad kodude ja elude tugevdamisele. Ei ole ühtegi suuremat au kui teise inimese eest hoolitseda ja teda tugevdada,” ütles Abiühingu üldjuhataja Julie B. Beck.

Lisaks nende kutse vaimsele küljele hoolitsevad külastusõpetajad ka naise ja tema pere ajalike vajaduste eest. Näiteks võib külastusõpetaja teha süüa pärast lapse sündi või aidata kodu koristamisega, kui naine haigeks jääb.

Enamikul naistest Kirikus on võimalus külastusõpetajana teenida .Külastusõpetuse programmi koordineerib Abiühing, naiste organisatsioon igas viimse aja pühade koguduses.

Külastusõpetuse programmi täiendatakse koduõpetuse programmiga viimse aja pühade vajaduste eest hoolitsemisel. Koduõpetajad on kaks meest, kes on määratud külastama neile määratud leibkondi.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.