Pressiteade

Esimese Presidentkonna jõululäkitusel tähistati Kristuse sündi.

Mormoonijuhid innustasid inimesi armastama, teenima ja andestama.

Minu jaoks kirjeldab üks sõna kõige rohkem seda tunnet, mida me jõuluajal kogeme. See sõna on armastus,” ütles Esimese Presidentkonna jõululäkitusel president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja Viimse Aja Pühade Jeesuse Kiriku Esimeses Presidentkonnas. „Eks ole ju see kingitus, mida me jõulude ajal tähistame, armastuse and – et Jumal andis meile oma Poja,” rääkis president Uchtdorf kuulajaskonnale, kes oli kogunenud iga-aastasele üritusele Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskusesse pühapäeval, 3. detsembril 2017.

Selle armastuse puudutus pehmendab südame,” jätkas president Uchtdorf. „Me tunneme õrnust, mis paneb meid pöörduma teiste poole lahkuse ja kaastundega. Jõulud inspireerivad meid paremini armastama.”

 

President Uchtdorf jagas jõulumälestusi oma lapsepõlvest Ida-Saksamaal, kus tema pere elas tagasihoidlikes oludes. „Kaks korda seitsme aasta jooksul jätsime me põgenikena maha oma kodu.” Ta rääkis, et raske oli leida kuusepuud ja sageli olid kingitused ise tehtud.

Jah, need olid suure puuduse ajad, kuid meie peame neid õnnelikeks aegadeks, kuna tundsime armastust, mis meil oli üksteise, Issanda ja Tema Kiriku vastu,” meenutas president Uchtdorf.

Meie Päästja õpetas meid oma eeskujuga kõiki armastama. Samuti õpetas Ta meid armastama Jumalat ja meie ligimest kui iseennast,” ütles õde Cristina B. Franco, teine nõuandja Algühingu üldjuhatusest, kes rääkis, et jõulud on aeg kinkida armastust.

Õde Franco rääkis oma lapsepõlvest Argentinas, kui ta annetas ühe oma lemmikmänguasja lastele, kes pidid jõulud haiglas veetma.

Teiseks, ütles ta, on jõulud teenimise aeg. „Jõuluajal mõtlen ma misjonäridele ‥, kes esindavad Jeesust Kristust, ohverdavad meelsasti oma aega ja teenivad kogu inimkonda. Ma mõtlen kõigile vendadele ja õdedele, kes veedavad palju tunde ustavalt oma kutses teenides. Samuti mõtlen ma sel ajal meestele ja naistele, kes teenivad sõjaväes, et kindlustada meie turvalisus.”

Õde Franco ütles, et jõulud on samuti andestamise aeg. „Andestus toob meie ellu rahu ja rõõmu,” rääkis ta.

Tehkem kõik parimaid kingitusi,” innustas õde Franco. „Ohverdagem tänuliku südamega oma lemmikmänguasjad – mitte need, mis on kulunud. Ja kinkigem meid ümbritsevatele inimestele armastuse, teenimise ja tõelise andestuse and.”

Vanem Kevin R. Duncan seitsmekümnest jagas isiklikke lugusid jõuludest tema minevikus, sealhulgas kogemusi lapsepõlvest Utah' talupidamises. „Ma olin just hakanud õppima sellest mehest, Jeesusest Kristusest, kelle sünnipäeva me tähistasime. See tehing tundus päris hea: Temal oli sünnipäev, aga meie saime kõik kingitused endale.”

Ta jätkas: „Õnneks suurenes aja möödudes minu arusaamine Päästjast – Tema sünnist ja sünnipäevast, Tema elust ja imedest, Tema väest ja ohverdustest, Tema lepitusest ja ülestõusmisest, kuid kõige enam Tema mõistetamatust armastusest.”

Vanem Duncan ütles: „Lapsena arvasin, et jõulud tulevad vaid ühel päeval aastas. Täiskasvanuna mõistan ma nüüd, et jõulud on iga päev. Tänu meie armastava Taevase Isa ja armastatud Päästja Jeesuse Kristuse heatahtlikkusele saame me üha taevaseid ande – iga päev.”

President Henry B. Eyring, esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas, juhatas seda koosolekut. Muusika kõlas Mormooni Tabernaaklikoorilt ning Templiväljaku orkestrilt.

Saagu sellest meie jõulutraditsioon, olenemata sellest, kus me oleme – olla natuke lahkemad, andestavamad, vähem hukkamõistvad, tänulikumad ning lahkemad, jagades oma küllust nendega, kes kannatavad puudust.” ütles president Uchtdorf koosoleku lõpetuseks.

Otseülekannet vaadati kogu maailmas veebilehe LDS.org, Mormon Channeli ja BYUtv vahendusel ja kohalikes kogudusehoonetes. Vaata jõululäkituse ülekannet.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.