Salt Lake'i tempel.jpg
Ametlik teadaanne

Esimese Presidentkonna avaldus relvastatud konfliktide kohta

Kiriku juhid paluvad, et „rahu valitseks rahvaste vahel ja meie endi südames”.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond on andnud välja järgmise avalduse:

„Tunneme suurt südamevalu ja muret praegu möllava relvastatud konflikti pärast. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikul on liikmeid kõigis mõjutatud piirkondades ja kogu maailmas. Oleme oma meeles ja südames nende ning kõigi meie vendade ja õdedega.

Palvetame jätkuvalt rahu nimel. Me teame, et püsiva rahu võib leida Jeesuse Kristuse kaudu. Ta suudab rahustada ja trööstida meie hinge isegi keset kohutavaid konflikte. Ta õpetas meid armastama Jumalat ja oma ligimesi.

Me palvetame, et see relvastatud konflikt lõppeks kiiresti, et vaidlused lõppeksid rahumeelselt ning et rahu valitseks rahvaste vahel ja meie endi südames. Kutsume maailma juhte üles otsima selliseid lahendusi ja rahu.”

Esimene Presidentkond

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.