Pressiteade

Esimese Presidentkonna 2021. aasta ülestõusmispüha sõnum

Esimene Presidentkond

Sel ülestõusmispühal mälestame tänulikult meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse ülestõusmist. Kuulutame rõõmsalt ja tunnistame pühalikult, et tänu Jeesusele Kristusele elame kõik taas.


Jumala igavese plaani keskmes on Tema Poja Jeesuse Kristuse missioon. Ta tuli, et lunastada Jumala lapsed. Päästja lepituse kaudu said ülestõusmine ja surematus kõigi jaoks reaalsuseks ning igavene elu sai võimalikuks kõigile, kes on selle väärilised. Jeesus kuulutas:


„Mina olen ülestõusmine ja elu; kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb! Ja igaüks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti” (Jh 11:25–26).


Tänu Jumalale Jeesuse Kristuse lepituse ja tema ülestõusmise anni eest!


Esimene Presidentkond
Russell M. Nelson
Dallin H Oaks
Henry B. Eyring

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.