Uudislugu

Esimese Presidentkonna 2013. aasta jõululäkitus

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku Esimene Presidentkonna 2013. aasta jõuläkitus sisaldas järgnevat sõnumit: "Ja ingel ütles neile: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale: sest teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!(Luuka 2:10-11)" Tehkem jõuludest rõõmustamise ja tähistamise aeg, aeg jagada suurepärast tõde, et Kõigevägevam Jumal saatis oma Poja Jeesuse Kristuse maailma lunastama. Olgu rõõm sellest teadmisest igaühega meist sellel jõuluajal ja järgmise aasta jooksul."

 

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.