Esiküljelugu

Esimese Presidentkonna ülestõusmispühade sõnum – aprill 2019

    

„Ta on üles tõusnud!” (Matteuse 28:6) See on ülestõusmispühade ülev sõnum ja suurepärane meenutus Jeesuse Kristuse, Jumala Poja võidust.

Päästja tõusis üles, nagu me kõik üles tõuseme. Ta kannatas, et Ta võiks aidata meid kõigis katsumustes. Ta tasus lunaraha meie kui Taevase Isa laste eest, et meid võiks päästa surmast ja patust.

See „elav lootus” (1. Peetruse 1:3), mis meile on antud ülestõusmises, on meie veendumus, et surm ei ole lõpp, vaid vajalik samm surelikkusest surematusse. Me peaksime kõik ülistama Jumalat lubaduse eest ülestõusmiseks, mis muudab meie lahusoleku ajutiseks ning annab lootust ja jõudu jätkata.

Me täname Jumalat Tema Poja eest, Tema missiooni eest surelikkuses ja Tema teenimistöö eest ülestõusnud Issandana. Me tunnistame, et Jeesus on Kristus, elava Jumala Poeg. Ta on meie Looja, Päästja ja Lunastaja, meie Eestkostja Isa ees ning Vabastaja. Ühel päeval tuleb Ta maa peale tagasi ja valitseb kui kuningate Kuningas ja isandate Isand.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.