Pilt templist esimese presidentkonna kiri.jpeg
Esimese Presidentkonna kiri

Esimene Presidentkond avaldab 2022. a kevadise üldkonverentsi üksikasjad

Laupäeval, 2. aprillil toimub istung naistele ja noortele naistele (ka neile, kes saavad 2022. aastal 12-aastaseks).

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond saatis 11. veebruaril 2022 järgmise kirja seoses 2022. a kevadise üldkonverentsiga, mis on mõeldud Kiriku liikmetele kogu maailmas.

Kallid vennad ja õed!

Meil on hea meel teatada saabuvast, 192. üldkonverentsist. Esimene Presidentkond, Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmed ning teised Kiriku üldjuhid ja juhtivad ametikandjad jagavad sõnumeid Jeesuse Kristuse evangeeliumist.

Kutsume kõiki naisi ja noori naisi (ka neid, kes saavad 2022. aastal 12-aastaseks) osalema üldkonverentsi naisteistungil, mis toimub laupäeva, 2. aprilli õhtul. Üldkoosolekud kõigile üksikisikutele, peredele ja sõpradele toimuvad laupäeval, 2. aprillil, ja pühapäeval, 3. aprillil.

Konverentsi ülekandeid edastatakse Kiriku satelliidisüsteemi, veebilehe ChurchofJesusChrist.org ja muu meedia vahendusel. Isiklik osavõtt üldkonverentsi istungitest on piiratud templiväljakul ja selle ümbruses toimuvate ulatuslike ehitustööde tõttu, kuid piiratud arv pileteid jagatakse Ameerika Ühendriikide ja Kanada vaiadele ja ringkondadele. Otsused kogudusehoonetes üldkonverentsi vaatama kogunemise kohta jäetakse kohalike juhtide teha.

Üldkonverents annab võimaluse saada isiklikku ilmutust, kui elavad prohvetid ja teised Kiriku üldjuhid nõu ja juhatust annavad. Me innustame kõiki liikmeid kuulama, uurima ja rakendama antavaid nõuandeid. Üldkonverentsi sõnumid avaldatakse edasiseks vaatamiseks ja uurimiseks evangeeliumi raamatukogu rakenduses, veebilehel ChurchofJesusChrist.org ja Kiriku ajakirjades.

Siiralt teie

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.