Pressiteade

Esimene Presidentkond avaldab 2020. aasta jõulusõnumi

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond – president Russell M. Nelson, president Dallin H. Oaks ja president Henry B. Eyring – avaldas reedel, 27. novembril järgmise jõulusõnumi. Seda jagati mitme Kiriku suhtluskanali vahendusel.

Tõeline jõuluvaim tuleb tänu Kristusele.

Tõeline jõuluvaim on ingli kuulutuses. „Teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!” (Lk 2:11)

Tõeline jõuluvaim peitub Kristuse käsusõnas, „et te armastaksite üksteist nõnda, nagu mina teid olen armastanud!” (Jh 15:12)

Ja tõeline jõuluvaim on Isa kuulutuses. „Vaadake mu Armastatud Poega, kellest mul on hea meel, kelles ma olen austanud oma nime – kuulake teda!” (3Ne 11:7)

Kutsume kõiki üles otsima ja jagama sel jõuluajal tõelist jõuluvaimu, kuulates Teda – Jeesust Kristust, Rahuvürsti ja Maailma Valgust.

                      

                           

Esimese Presidentkonna iga-aastane jõululäkituse ülekanne toimub pühapäeval, 6. detsembril 2020 kell 18.00 Utah' kohaliku aja järgi.

Programm kaasab Kiriku üldjuhtide ja juhtivate ametikandjate Kristusele keskendunud sõnumeid. Ülekande muusika kõlab Tabernaakli koori ning Templiväljaku orkestri eelnevate jõululäkituste esitustest. 

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.