Uudislugu

Eesti ringkonna konverents

8. - 9. märtsil 2014 leidis aset taaskordne Eesti ringkonna konverents. Samas kui laupäevased koosolekud olid mõeldud Kiriku kohalike organisatsioonide juhatajatele ja täiskasvanutele, siis pühapäevasele põhikoosolekule olid kutsutud kohale igas vanuses liikmed üle terve Eesti.

Pühapäevase koosoleku eesistujaks oli Balti misjoni juhataja vend Boswell.

Koosoleku avas oma kõnega vend Timakov, teine nõuandja ringkonna juhatuses, andes nõu, kust leida maailmas hirmu tekitavate sündmuste keskel vaimset kaitset. Ühe lahendina tsiteeris ta Seitsmekümnete endise liikme vanem S. Dilworth Youngi aastatetaguseid õpetussõnu pühakirjade lugemise kohta, kes ütles, et sellel pole mingit tähtsust, milliseid pühakirju lugeda. Lugedes tunnevad inimesed peagi „rahu ja inspiratsiooni ning lahendus ilmutab ennast ise”. Teisena soovitas vend Timakov igapäevast käskude pidamist ja juhtide nõunnete järgimist, tuues näite isiklikust kogemusest, kuidas kohalikud preesterluse juhid saavad kohalike liikmete jaoks erilist Vaimu juhatust.

Pärast vend Timakovi sõnavõttu anti sõna kahele verivärskele Kiriku liikmele. Õde Karjus rääkis meele ja südame puhtana hoidmise tähtsusest, aga ka julgusest olla just selline, nagu tahab Jumal. Vend Barinov rääkis oma kõnes misjonil teenimisest, mis pole niivõrd käsk kui südamesoov. „Misjon täiustab inimese omadusi,” ütles ta, „ja tekitab suuremat armastust elu vastu.”

Noortele järgnes oma sõnavõtuga Eesti ringkonna juhataja vend Lepp, kes rääkis, kuidas me saame olla teiste elus otsekui Jumala inglid, aidates teisi Jumalalt saadud inspiratsiooni ajel väikeste tegudega, mis võivad olla abisaajale antud eluhetkel ülima tähtsusega.

Koosoleku lõpetasid oma kõnedega õde ja vend Boswell. Õde Boswell jagas soovitusi, kuidas muuta oma kodu taevaks. „Pere on Taevase Isa jaoks tähtsaim,” ütles ta. Oma kodu tugevdamiseks soovitas ta lugeda Õpetuse ja Lepingute 25. osa, kust leiame sellised head nõuanded, nagu trööstivad sõnad ja maailma asjadest loobumine.

Juhataja Boswell meenutas meile surelikkusele eelnenud elu, mil Taevane isa esitles meile oma plaani, mille rõõmuhõisete saatel vastu võtsime. Ta mainis Kiriku ühe endise prohveti, president Kimballi u 40 aasta tagust nõuannet „nüüd on aeg valmistuda misjonil teenima,” mis käib iseäranis meie kohta praegu. Meie olemegi need misjonärid. Meil tuleb ulatada sõbrakäsi väheaktiivsetele ja kutsuda pereliikmeid misjonäride õpetusi kuulama. Pidage meeles, „te olete paremad, kui teie ema arvab,” ütles ta lõpetuseks.

Lisaks vaimsele kosutusele, kostitati konverentsi lõppedes osalejaid Tallinna koguduse Abiühingu õdede valmistatud võileibadega.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.