Teema

Diakon

Aaroni preesterluseamet, milles tavaliselt teenivad noored mehed vanuses 12−13 aastat. Diakonid valmistavad ette ja jagavad Kiriku liikmetele pühapäevasel jumalateenistusel sakramenti (sarnane armulauaga). Diakonid võivad samuti aidata koguduse juhtidel hoolitseda abivajajate eest ja aidata korras hoida Kiriku kogudusehooneid ja nende ümbrust.

Kohalikes kogudustes on diakonid organiseeritud kvoorumitesse, kus noored mehed hoiavad juhipositsioone, viivad läbi üritusi ja toetavad üksteist püüdlustes järgida Jeesust Kristust.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.