Uudislugu

Apostli üleskutse täita maailm meeltülendavate sotsiaalmeedia sõnumitega

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige vanem David A. Bednar kutsus mormoone üles kasutama sotsiaalmeediat, et täita maailm siiraste ja meeltülendavate sõnumitega.

Ta rõhutas teisipäeval Provos Brigham Youngi ülikooli haridusnädala raames peetud pühaliku koosoleku kõnes, kui suur on interneti ja eriti sotsiaalmeedia vägi tõe levitamisel. Vanem Bednar nimetas meie aega unikaalseks ajajärguks maailma ajaloos, mil meid on õnnistatud imepäraste uuenduste ja leiutiste võidukäiguga, mis on võimaldanud päästmistööd kiirendada.

„Ligikaudu 40 protsenti kogu maailma misjonäridest hakkab peagi kasutama evangeeliumi jutlustamisel, liikmete aktiivsena hoidmisel ja aktiveerimisel digiseadmeid,” ütles ta. „Olen kindel, et me kõik näeme, kuidas tehnoloogia on kiirendanud pereajaloo- ja templitööd, tõhustanud seda, kuidas me taastatud evangeeliumi isiklikult ja koos perega uurime, ning võimaldanud meil maailma imelisel moel tundma õppida, näha ja kogeda.”

Vanem Bednar tõi näiteid hiljutistest sotsiaalmeedia kaudu tehtud edusammudest, muuhulgas mainis ta ülestõusmispühade videot „Because of Him” („Tänu Temale”), mida vaadati ülestõusmispühade nädalal rohkem kui 5 miljonit korda, ning seda 191 eri riigis ja territooriumil.

Ta tõi näitena ka ettevõtmist, mille käigus kasutasid sajad inimesed trellidega teemat #didyouthinktopray (ingl k „Kas sa palvetad”), et jagada pilti endast, hoidmas plakatit selgitusega, miks nemad palvetavad. Tänu sellele aktsioonile algatati rohkem kui 40 000 vestlust palvetamise vajadusest. 

Kuigi need ja veel paljud teised püüded evangeeliumi sõnumit jagada – muuhulgas see, et ka Kiriku juhid sotsiaalmeediat kasutavad – on juba mõju avaldanud, nimetas vanem Bednar seda kõike heaks alguseks, mis on vaid pisike tilk suures ookeanis.

„Ma kutsun teid üles aitama muuta see veetilk tulvaveeks. Alates tänasest õhutan ma teid täitma maailm sõnumitega, mis on tulvil õigemeelsust ja tõde – sõnumitega, mis on siirad, meeltülendavad ja kiiduväärt –, ning levitama neid tulvaveena kogu maailmas,” julgustas vanem Bednar. „Ma palvetan, et see ei oleks mingi ühekordne tõusulaine, mis korra tõuseb ja seejärel sama kiirelt kaob.”

Vanem Bednar julgustas kuulajaid olema ehedad ja järjepidevad ning kasutama sotsiaalmeediat ning jagama sõnumeid, mis tõstavad vaimu ja ülendavad meelt. „Me ei peaks üle pingutama, midagi ilustama või teesklema, et oleme keegi, kes me tegelikult pole. Meie sõnumid peaksid olema usaldusväärsed ja konstruktiivsed. Anonüümsus internetis ei tähenda veel, et võime olla ebaloomulikud.”

„Meie sõnumid peaksid püüdma ülendada ja vaimselt tõsta. Me ei peaks vaidlema, väitlema, hukka mõistma ega halvustama,” selgitas vanem Bednar. „Olge meie uskumusi kaitstes julged, ent mitte pealetükkivad, ning vältige tüli tekkimist. Jüngritena peaks meie eesmärk olema kasutada sotsiaalmeedia kanaleid, et peegeldada Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi valgust ja tõde järjest pimedamale ja segasemale maailmale.”

Vanem Bednar teatas oma kõnes ka peagi linastuvast filmist „Meet the Mormons” („Kohtumine mormoonidega”). See on Kiriku välja antud dokumentaalfilm, mis linastub Ameerika Ühendriikide valitud kinodes 10. oktoobril.

„See film on veel üks viis, kuidas liikmed saavad oma uskumusi lihtsal ja tõhusal moel pereliikmete ja sõpradega jagada,” sõnas ta tuhandetele Marriotti keskusesse kogunenud ja otseülekannet jälginud kuulajatele. „Meet the Mormons” kõnetab meie usu kohta levinud valearusaamu ja toob välja õnnistused, mis Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elades meie ellu voogavad.”

Film jutustab loo kuuest erinevast viimse aja pühast: Nepalist pärit insenerist ja humanitaarabi vabatahtlikust Bishnu Adhikarist; Ameerika Ühendriikide Mereakadeemia jalgpalliklubi peatreenerist Ken Niumatalolost; Costa Rica amatöör-kickpoksijast Carolina Muñoz Marinist, kes tegeleb koos oma abikaasaga ka humanitaarabiprojektidega; Atlantast Georgiast pärit akadeemilisest nõustajast ja piiskopist Jermaine Sullivanist; Utah’st pärit misjonäri emast; ja pensionipõlve pidavast kolonel Gail Halvorsenist, mehest, keda tuntakse 1940. aastate Berliini blokaadi ajast kui „kommipommitajat”.

Kogu filmist saadav tulu läheb heategevuseks.

Vanem Bednar rõhutas, et Kiriku liikmed ei peaks sõnumite loomisele ja nende jagamisele ülearu aega kulutama. Samuti ei pea nad olema sotsiaalmeedia eksperdid ega fanaatikud. „Tehnoloogia väärkasutuse tõttu raisatakse liiga palju aega, selle tõttu saavad kannatada või hävivad liiga paljud suhted ning sellepärast jäävad tegemata paljud õigemeelsed teod. Ka head rakendused või hea sotsiaalmeedia ei peaks jätma varju meie aja, energia ja vahendite kasutamist paremal ja parimal moel.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.