Pressiteade

APOSTEL M. RUSSELL BALLARD EESTIS

9. juunil 2016 külastas Eestit Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige vanem M. Russell Ballard.

9. juunil 2016 külastas Eestit Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige vanem M. Russell Ballard. See oli apostel Ballardile esimene kord Eestit külastada. Enne teda on Kaheteiskümne Apostli Kvoorumi liikmetest käinud Eestis veel vanem Russell M. Nelson (1989. a) ja vanem Dieter F. Uchtdorf (2007. a). Tallinna koguduse hoones peetud koosolekust võtsid osa ka Euroopa idapiirkonna juhataja Bruce D. Porter koos abikaasa Susan Elizabeth Porteriga, Balti misjoni juhataja David Paul Harding koos abikaasa Kaylene P. Hardingiga ning koosolekut juhatas juhataja Erki Kõiv Balti misjoni juhatusest. Tallinna koguduse väike saal oli kuulajaskonnast pungil. Kohale olid tulnud Kiriku liikmed üle Eesti ja ka mitmeid külalisi.

Küünlavalgusõhtul peetud kõnes rõhutas vanem Ballard, kui tähtis on kuulata Vaimu juhatust ja sellest lähtuvalt ka tegutseda. Ta rääkis ka sakramendi võtmise tähtsusest ja et me tõesti lubaksime Taevaisale, et parandame meelt asjadest, mida me tegema ei peaks. Vanem Ballard tunnistas ka, et Jeesus Kristus on meie Päästja ja Lunastaja, keda ta väga armastab.

Õde Hiie Tikk, kes teenib Tartu koguduses Abiühingu juhatajana, ütles vanem Ballardi kõne kohta: „Tema kõne tungis väga tugevalt südamesse. Ta tunnistas siiralt ja lihtsalt Püha Vaimu reaalsusest ja sellest, kui tähtis on järgida Tema juhatust.“ Õde Tikk jätkas: „Kui apostel rääkis, siis tundus mulle, nagu ta vaataks mulle otsa, kuigi mu silmad olid pisaratest udused, tundsin ma tema olekust lähtuvat armastust iga inimese ja iga olendi vastu kes on loodud.“ Juhataja Kennet Jõgi, esimene nõuandja ringkonna juhatusest kommenteeris koosolekut: „Ma tundsin saalis olles Püha Vaimu väga tugevalt kinnitamas, et see on Issanda eriline teenija.“

Vanem M. Russell Ballard kutsuti Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks 6. oktoobril 1985. Ta on sündinud 8. oktoobril 1928 Salt Lake Citys ning õppinud Utah´ ülikoolis. Noore mehena teenis ta misjonil Inglismaal, kus ta oli misjoni juhatuses nõuandja. 28. augustil 1951 abiellus ta Soolajärve templis Barbara Boweniga. Neil on kaks poega ka viis tütart. Enne põhikohaga Kiriku teenistusse astumist töötas ta autotööstuses ning kinnisvara ja investeerimise vallas.

Vanem Ballardi viimased kõned üldkonverentsil:

Perenõukogud. – 2016. kevadine üldkonverents.

Jumal on tüüri juures. – 2015. sügisene üldkonverents.

Suurepäraseim noorte täiskasvanute põlvkond. 2015. kevadine üldkonverents.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.