Uudislugu

Algas uute Mormoni Raamatu videote filmimine

Filmiseeria jagab ususõnumeid

Mormoni Raamatu lood ärkavad ellu uues Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku videofilmiseerias. Projekti filmimine on käsil Utah’ osariigis Ameerika Ühendriikides ja selle kestus on oodatavalt kuus aastat.

 

Viimse aja pühadest näitlejad, kuus lavastajat, 75 professionaalset meeskonnaliiget ja tehnikaeksperti hakkasid projekti filmima juunis Utah’ osariigis Goshenis Kiriku Jeruusalemma võtteplatsi lähistel. Sel aastal kestab filmimine 35 päeva. Suurem osa lõpetatakse juuli lõpuks.

Kiriku juhid loodavad, et Mormoni Raamatu visuaalraamatukogu toob inimesi lähemale Jumalale ja Jeesusele Kristusele ning innustab inimesi paremini elama.

[Videod] annavad ‥ [publikule] võimaluse õppida rohkem Kristuse kohta ja tunda Jumala armastust, kui nad samastuvad tegelastega ja asetavad iseennast lugudesse ning tunnevad selle inspireeritud raamatu õpetuse ja õpetussõnade väge,” selgitas õde Reyna I. Aburto, teine nõuandja Abiühingu üldjuhatuses ja projekti juhtkomitee liige.

Mormoni Raamat on tõepoolest teine tunnistus Jeesusest Kristusest ja seetõttu meie usu keskmeks ja päiskiviks,” ütles vanem Christoffel Golden Seitsmekümnest, Preesterluse ja pereosakonna täitevjuhataja.

See ei asendaks kunagi Mormoni Raamatu lugemist,” ütles Blair Treu, kes lavastab kaks osa. „Me soovime, et need [videod] oleksid meelelahutuslikud. Me soovime, et need oleksid kaasahaaravad. Meil on lihtsalt teine eesmärk. Me püüame anda edasi väga tähtsat lugu tuntud tegelastega, keda me kõik tunneme ja armastame, ning me püüame seda teha viisil, et see jõuaks inimesteni.

Me produtseerime, lavastame ja näitleme sellisel viisil, mis loodetavasti paneb inimesi raamatut lugema ja tegema seda sügavamalt kui varem,” ütles vanem Kim B. Clark Seitsmekümnest.

See projekt on tõesti pühakirjad rohkem ellu äratanud,” sõnas produtsent Aaron Merrell. „Need sündmused toimusid päris inimestega. Nad kogesid raskeid aegu, tõelisi katsumusi, tõelisi läbielamisi. On imeline näha, kuidas see kõik teoks saab, näha meeskonda kõvasti töötamas ja näitlejaid nii hästi esinemas. Selle projekti vastu on palju kirge ja armastust.”

Mormoni Raamatu videotes näitlevad väga mitmekülgsed mehed, naised ja lapsed. „Me kogeme emotsioone. Me ei ole lihtsalt inimesed, kes on sõnad pähe õppinud,” selgitas näitleja Rick Macy, kes mängib Lehhit, muistset prohvetit, kes oma pere Jeruusalemmast ära viis. „Olen Lehhi kohta nii palju õppinud. Võtsin teda varem iseenesestmõistetavana ja nüüd on ta arvatavasti üks minu lemmikprohveteid sellepärast, mida ta pidi läbi elama,” rääkis Macy. „Olen huvitatud Lehhist kui inimesest.”

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.