Pressiteade

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kiriku naised tähistavad Abiühingu 175. aastapäeva

Kõikjal maailmas tähistavad Abiühingu liikmed maailma suurima naisteorganisatsiooni 175. aastapäeva. Viimse Aja pühade Jeesuse Kristuse Kiriku algusaegade liikmed asutasid Nauvoo Abiühingu 17. märtsil 1842.

 Kiriku prohvet Joseph Smithi abikaasa Emma Smith rääkis selle ühingu eesmärgist vaid mõned minutid pärast ühingu esimeseks juhatajaks saamist. „Otsida üles vaevatud ja neid aidata,” ütles ta. Selle all hakati peagi mõistma nii pühade maiseid kui ka vaimseid vajadusi.

Üleilmse kirikusündmuse asemel innustab Abiühingu üldjuhataja, õde Linda K. Burton, Abiühingu enam kui seitset miljonit liiget seda tähtpäeva meeles pidama kohalikel kogudusekoosolekutel. Lisaks sellele soovitatakse perenime eest templis käia, jätkata osalemist novembris alguse saanud teenimisalgatuses „Valgustage maailma” või ulatada abikäsi naistele, kes töötavad Kiriku noorte või tütarlaste ja noorte naistega. Seoses selle aastapäeva tähistamisega üleilmses Kirikus postitas õde Burton oma Facebooki-lehele teate täienduse kohta Abiühingu eesmärke käsitlevas dokumendis.

Kui meid oli äsja Abiühingu üldjuhatusena ametisse kutsutud, pöördusime tõsimeelselt Issanda poole, et teada, mis on see oluline, millele peaksime Tema arvates keskenduma, et viia Tema tööd üha edasi. Saime ilmutuse, et Ta esmatahe on aidata Tema armstatel tütardel mõista õpetust Jeesuse Kristuse lepitusest, et nende usk ja õigemeelsus tugevneksid. Teiseks mõistsime tõsist vajadust tugevdada peret ja kodu ning ning tundsime, et Issand tahab, et innustaksime Tema armsaid tütreid pidama rõõmuga kinni oma lepingutest. Kui lepinguid täidetakse, tugevneb ka pere. Viimasena oli meil tunne, et Ta tahab, et teeksime üksmeelselt koostööd teiste abiorganisatsioonide ja oma preesterluse juhtidega ning püüaksime leida üles abivajajad ja aitaksime neil mööda seda rada edasi liikuda. Nendele asjadele keskendumine aitab meil valmistuda igavese elu õnnistusteks.

Oleme hiljuti täiendanud Abiühingu eesmärgi sõnastust, et selles kajastuksid lisakaemused, millega Issand on meid õnnistanud.

„Abiühing aitab valmistada naisi igavese elu õnnistusteks (vt Ms 1:39), kui nende usk Taevasesse Isasse ning Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse kasvab, kui nad tugevdavad talituste ja lepingute kaudu üksikisikuid, perekondi ja kodusid ning teevad üksmeelselt tööd abivajajate aitamiseks.”

Loodame, et te uurite Abiühingu eesmärki, pöörate sellele tähelepanu ning hakkate mõistma iga abiühinguõe jumalikku identiteeti ning igavest tööd ja eesmärki. Kuidas selle eesmärgi mõistmine toob lootust teie igapäevaellu ja muudab teie teod tähendusrikkaks?

Täiendatud dokumendis on nüüd kirjas, et „Abiühing aitab valmistada naisi igavese elu õnnistusteks, kui nende usk Taevasesse Isasse ning Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse kasvab, kui nad tugevdavad talituste ja lepingute kaudu üksikisikuid, perekondi ja kodusid ning teevad üksmeelselt tööd abivajajate aitamiseks”.

Õde Burton selgitas, et need muudatused tulenesid tema juhatuse püüdlusest saada Issandalt juhiseid, et teada, „mis on see oluline, millele peaksime Tema arvates keskenduma, et viia Tema tööd üha edasi”.

Tema Facebooki-postituses on kirjas, et „saime ilmutuse et Ta esmatahe on aidata Ta armstatel tütardel mõista õpetust Jeesuse Kristuse lepitusest, et nende usk ja õigemeelsus tugevneksid”.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.