Teema

Abielu

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik usub, et abielu on püha ja selle on määranud enne maa loomist Jumal. See õpetus on kirjas Kiriku välja antud dokumendis „Perekond: Läkitus maailmale”. Selles seisab:

„Perekond on seatud Jumala poolt. Abielu mehe ja naise vahel on Tema igavese plaani peamine osa. Lastel on õigus sündida abielusidemetes ning saada kasvatatud isa ja ema poolt, kes austavad oma abielulubadusi täieliku truudusega.”

Viimse aja pühade uskumuste kohaselt on abielu igavene. Abielumehe ja -naise suhe ei lõpe surmaga. Selline igavikuline vaatenurk selgitab, miks Kirik abielu ja peresuhteid nii tähtsaks peab. Templitalitused, hingamispäeva pühitsemine, sotsiaalsed üritused ja Kiriku materjalid on kõik mõeldud selleks, et tagada perekondade heaolu. Mormoonide kogukond on just nii tugev kui tugevad on nende kodud. Perekond on ka ühiskonna aluseks.

Tugevad pered teenivad alusinstitutsioonidena, mis annavad tuleviku põlvkondadele edasi moraalse tugevuse, traditsioonid ja väärtused, mis hoiavad tsivilisatsiooni ülal. Tugevad stabiilsed perekonnad, mida juhivad isa ja ema, on tsiviliseeritud ühiskonna ankruks. Kuid mitte igaühel ei teki võimalust või soovi abielluda. Iga perekond on erinev ja ühiskond seda tugevam, mida paremini hoolitseb igaüks nende eest, kelle eest ta on vastutama määratud.

Abielu on midagi palju enamat kui mehe ja naise kiindumussuhteid ja kohustusi määratlev leping. See on loodud ka selleks, et aidata vanematel oma lapsi kasvatada ja õpetada neid saama vastutustundlikeks täiskasvanuteks. Aegade jooksul on igat tüüpi valitsused tunnustanud abielu tähtsust ühiskondliku stabiilsuse ja elu jätkumise alalhoidmisel.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.