Teema

Abiühingu juhatus

Abiühingu üldjuhatus teenib Kiriku Esimese Presidentkonna juhatusel. Õde Jean B. Bingham on praegune Abiühingu üldjuhataja. Tema nõuandjateks on õde Sharon Eubank ja õde Reyna I. Aburto. Nad on teeninud oma kutsetes alates 2017. aasta aprillist.

Kirikus on naistel võimalus juhtida, palvekoosolekutel jutlust pidada ja koguduse ees palvetada. Nad tegutsevad aktiivselt Kiriku sotsiaalabi programmis, õpetades enesega toimetuleku põhimõtteid ja aidates lahendada inimeste ajutisi ja pikaajalisi probleeme.  Samuti on nad osalised suures kodukülastuse programmis, mille raames Kiriku naised üksteist regulaarselt külastavad, et toetada ja julgustada. Joseph Smith selgitas, et Abiühingu eesmärgiks on „vaeste, puudustkannatajate, leskede ja orbude olukorra kergendamine ning igasugune heasoovlik tegevus”.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.