Pressiteade

2020. aasta sügisene üldkonverents toimub ainult virtuaalselt

Istungid järgivad sama mustrit kui selle aasta aprillis toimunud konverentsil

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond jagas järgmist kirja 2020. aasta sügisese üldkonverentsi kohta Kiriku liikmetega kõikjal.

Kallid vennad ja õed!

Samal ajal kui mõned maailma piirkonnad kogevad jätkuvalt pandeemia tagajärgi, siis teised piirkonnad enam mitte. Ülemaailmse organisatsioonina on meil kohustus olla head kodanikud ja tegutseda ettevaatlikult seoses sellise ainulaadse üritusega nagu üldkonverents, mis tavapäraselt toob Salt Lake Citysse tuhandeid külalisi kogu maailmast.

Kuna oleme mures teiste tervise ja ohutuse pärast, otsustasime, et 2020. aasta sügisene üldkonverents järgib sama mustrit kui tänavuse aasta aprillis toimunud konverents. Üldistungid kantakse üle nagu tavaliselt. Kuid üldistungid ei ole avalikkusele avatud.

Lisainfot 3. ja 4. oktoobril toimuva üldkonverentsi kohta jagatakse üksikasjade selgumisel.

Me palvetame, et teile saaksid osaks Issanda suurimad õnnistused.

Siiralt teie

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Esimene Presidentkond

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.