Pressiteade

„Ma ei ole üksi": kuidas väärkohtlemise ohvrid leidsid usu ja osaduse kaudu tervenemise

„Need rühmad ei ole vaid meie kirikutes teadetetahvlil olevad nimed. Need on tõelised, elavad rühmad, mis esindavad meie maailmas tõelist vajadust.” Seda tsitaati jagas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liige Prantsusmaal, kes osales hiljuti Kiriku Euroopa esimeses meessoost seksuaalse väärkohtlemise ohvrite tervenemise rühmas.

<p>Image 1</p>
Image 12023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

See veebirühm kogus 12 nädalaks kokku viimse aja pühad Prantsusmaa mitmest vaiast, et arutada viise, kuidas ületada minevikus toimunud traumat, juhindudes Jeesuse Kristuse evangeeliumi põhimõtetest. Seda juhtisid liikmetest vabatahtlikud, kes on ühtlasi nõuetele vastavad terapeudid. 12-nädalase programmi järel jagasid osalejad saadud lohutust ning selle ettevõtmise vajalikkust väärkohtlemise juhtumitest tervenemisel.

„Ma kahtlesin, kas minu koht on siin. Ma ei teadnud, mida siit leian ja mida oodata,” ütles üks osaleja. „See rühm on armastuse ja toe koht. See on evangeeliumi olemuse kehastus ja Kristuse armastuse kehastus.”

Enne tervenemise rühmas osalemist ei olnud osalejad omavahel hästi tuttavad, kuid nad said lähedasemaks, kui arutasid igal nädalal erinevate teemade üle. Viimastel aastatel on Kiriku sotsiaalabi ja enesega toimetuleku ning pereteenuste organisatsioonid teinud Kesk-Euroopa piirkonnas kättesaadavaks palju materjale, et aidata ohvritel, Kiriku juhtidel ja liikmetel hoida ära seksuaalset väärkohtlemist ning teenida kannatanuid. Need materjalid on saadaval Euroopa jaoks mõeldud Kiriku sotsiaalabi ja enesega toimetuleku erilisel veebilehel aadressil LifeHelpEurope.org. Sellelt leheküljelt on leitavad iga Euroopa riigi jaoks suunatud konkreetsed materjalid koos võimalusega ohvritele liituda oma keeles toimuva tervenemise rühmaga.

Rühmas osalejad erinesid vanuse, tausta ja perspektiivi poolest, kuid leidsid ühisosa oma kogemuste ja Jeesuse Kristuse tervendava väe kaudu. Ürituse järel ütlesid osalejad, et nad ei ole valmis neid sidunud arutelude lõppemiseks ning et nad jätkavad koos vestlemist ka pärast algselt planeeritud 12 nädalat.

„Meie kõigi vahel on tekkinud side. Ma mäletan, et meie esimesel kohtumisel olid kõik natuke häbelikud, aga nüüd pärast viimast kohtumist on kõikidest lahkumist raske ette kujutada,” jagas osaleja. „Tundsin palju armastust. Tundsin end ära kuulatuna. See purustamatu side on loodud ja seda ei saa olematuks teha. See rühm on äärmiselt tähtis ja võimaldab meil kõigil end koos uuesti üles ehitada.”

Paljud ohvrid seisavad nende väljakutsetega silmitsi üksi ja saavad üksi ka professionaalset abi, nagu teraapia. Kohalike juhtide ja Kiriku pereteenuste eesmärk on aidata ohvritel avastada, kui vajalik on teiste peale loota, et ületada ühine heitlus. Kuigi mitte ükski lahendus ei ole kunagi täpselt sama, siis rühmas osalejad nõustusid üksteisega ja leidsid Piiblis kirjeldatud armastuse.

„Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime” (1. Johannese 4:9).

Üks osalejatest ütles: „Ma ei mõistnud, kui palju ma seda rühma vajan. Olin varem enda kallal palju tööd teinud, kuid see rühm aitas mul mõista, kust osa minu probleeme pärit oli. Ma mõistsin, kui palju kogetud väärkohtlemine minu elu mõjutas, kuid mõistsin ka, et ma ei ole selles üksi.”

Teine selle rühma eesmärk oli paremini koolitada Kiriku juhte, kes teenivad kohalikes kogudustes ja aitavad väärkohtlemise ohvreid. Moderaatorid ja osalejad jagasid viise, kuidas juhid saavad ohvreid paremini teenida, nagu näiteks innustades professionaalset nõustamist, pakkudes ohvritele tuge neile mitte survet avaldades, regulaarse kontakti kaudu ja veendudes, et ohvrid teavad, et neid armastatakse ning et nad pole üksi. Viimasel kohtumisel innustati rühmas osalejaid kutsuma oma koguduse juhte, abikaasasid või tugiisikut kuulama programmi käigus tehtud edusammudest. Kiriku juhid loodavad, et need rühmad jäävad toimuma üle maailma ohvrite toetamiseks.

„On teisi meiesuguseid mehi, kes on kogenud asju, mida me mõistame,” jagas osaleja. „Saame üksteist aidata ja heita enda kogemustele valgust. Mitte ainult valgust sellele, mis juhtub pimeduses, aga ka rahu ja mõistmise valgust.”

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.